Cursussen

Een cursus is een afgerond geheel. U kunt één cursus volgen, of meerdere als onderdeel van een korte studie of van een volledige bachelor- of masteropleiding. De meeste cursussen hebben een omvang van 100 tot 120 studie-uren. U kunt verschillende cursussen combineren. Zo bepaalt u zelf het accent van uw studie.

De cursussen van de Open Universiteit zijn opgezet als begeleide zelfstudie op afstand. Dat betekent dat de docent zoveel mogelijk is geïncorporeerd in het studiemateriaal: oefenopgaven met uitwerkingen en zelftoetsen met terugkoppeling. Een cursus bestaat dan uit:

  1. volledig door de OU geschreven cursusboeken
  2. ingekocht(e) tekstboek(en) en/of reader(s) met artikelen in combinatie met een werkboek
  3. een combinatie van 1 en 2.

Aanvullend wordt vaak gebruikgemaakt van software of tools.