Laatste nieuws

Datasafari in Parkstad

Vanuit de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit verzorgen prof. dr. ir. Remko Helms en dr. Anda Counotte een presentatie voor de Smart Services Hub in Zuid-Limburg. Zij zullen spreken tijdens de ontbijtsessie op dinsdag 24 februari 2015. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer »

Oraties Remko Helms en Johan Versendaal

Prof. dr. ir. Remko Helms en prof. dr. ir. Johan Versendaal houden beiden op 13 februari 2015 hun inaugerele rede in de aula van de Open Universiteit in Heerlen. Ze zijn al enige tijd werkzaam als hoogleraren bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Helms heeft een aanstelling als hoogleraar Informatiekunde, Versendaal als bijzonder hoogleraar op de door Hogeschool Utrecht ingestelde leerstoel E-Business.

Lees meer »

Kenniskloof IT-auditor dichten

Ruud Wissenburg studeert aan de Open Universiteit en heeft onlangs de cursus Documentverwerking succesvol afgerond. Tijdens de cursus heeft hij een artikel geschreven over het onderwerp Kennismanagement.

Lees meer »

Presentaties TouW-symposium 'Enterprise architecture' beschikbaar

Op zaterdag 22 november 2014 was in het OU-studiecentrum in Amsterdam het jaarlijkse TouW-Informaticasymposium, voor studenten en docenten van het wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde. Deze keer was het thema 'Enterpise architecture'.

Lees meer »

Computer Science Education Research Conference 2015

De eerstvolgende Computer Science Education Research Conference (CSERC) vindt plaats op 23 en 24 april 2015 in Enschede. De organisatie van deze jaarlijkse conferentie is in handen van de Open Universiteit.

Lees meer »

Startbijeenkomst masteropleiding Software Engineering

Op donderdag 5 februari 2015 zal in studiecentrum Utrecht een startbijeenkomst plaatsvinden van de masteropleiding Software Engineering, voor nieuwe en gevorderde studenten van de masters Software Engineering en Computer Science.

Lees meer »