Laatste nieuws

Afstudeerpresentatie Roy Egas

Roy Egas presenteert op dinsdag 17 maart 2015 om 10.00 uur in Eindhoven zijn afstudeerverslag 'Requirements elicitation, which method in which situation?' in het kader van de masterstudie Business Process Management and IT.

Lees meer »

Voorlichtingsbijeenkomst master Software Engineering

Op donderdagavond 16 april 2015 zijn belangstellenden van harte welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst van de nieuwe OU-masteropleiding Software Engineering. De bijeenkomst vindt plaats in studiecentrum Parkstad Limburg, maar is ook online te volgen.

Lees meer »

Geslaagde ontbijtsessie Smart Services Hub

Vanuit de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit verzorgden prof. dr. ir. Remko Helms en dr. Anda Counotte een presentatie voor de Smart Services Hub in Zuid-Limburg. Zij spraken tijdens de ontbijtsessie op dinsdag 24 februari 2015, waarbij meer dan vijftig mensen aanwezig waren.

Lees meer »

Startbijeenkomst masteropleiding Software Engineering

Op zaterdag 19 september 2015 zal in studiecentrum Utrecht een startbijeenkomst plaatsvinden van de masteropleiding Software Engineering, voor nieuwe en gevorderde studenten van de masters Software Engineering en Computer Science.

Lees meer »

Oratieboekjes Remko Helms en Johan Versendaal beschikbaar

Prof. dr. ir. Remko Helms en prof. dr. ir. Johan Versendaal hielden beiden op 13 februari 2015 hun inaugerele rede in de aula van de Open Universiteit in Heerlen. Ze zijn al enige tijd werkzaam als hoogleraren bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Helms heeft een aanstelling als hoogleraar Informatiekunde, Versendaal als bijzonder hoogleraar op de door Hogeschool Utrecht ingestelde leerstoel E-Business.

Lees meer »

TouW-bijeenkomsten op 21 maart en 6 juni 2015

TouW is de studievereniging voor en door studenten Informatica en informatiekunde van de Open Universiteit. De vereniging organiseert regelmatig symposia en andere bijeenkomsten, waarvan de twee eerstvolgende op 21 maart en 6 juni 2015 zijn.

Lees meer »

Presentaties TouW-symposium 'Enterprise architecture' beschikbaar

Op zaterdag 22 november 2014 was in het OU-studiecentrum in Amsterdam het jaarlijkse TouW-Informaticasymposium, voor studenten en docenten van het wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde. Deze keer was het thema 'Enterpise architecture'.

Lees meer »

Computer Science Education Research Conference 2015

De eerstvolgende Computer Science Education Research Conference (CSERC) vindt plaats op 23 en 24 april 2015 in Enschede. De organisatie van deze jaarlijkse conferentie is in handen van de Open Universiteit.

Lees meer »