Opleidings- of onderwijsmanager

Beroepstypering

Kerntaken van de opleidingsmanager zijn het plannen en organiseren van de onderwijsorganisatie, en het dagelijks aansturen van het onderwijsteam. Hierbij stuurt U op de kwaliteit en efficiëntie van het onderwijsproces. Initiëren, implementeren en begeleiden van onderwijsinnovatie- en optimalisatie is hierin een constant aandachtspunt. 

Hierbij heeft U een adviserende taak naar de directie en onderhoudt u contacten met andere opleidingen.

Kerncompetenties

De competenties van een onderwijsmanager zijn:

  • U heeft kennis op het gebied van onderwijs(ontwikkel)processen)
  • U kunt  op een praktisch niveau onderzoek verrichten
  • U heeft enige kennis op het gebied van doceren en onderwijzen
  • U heeft kennis op het gebied van onderwijsmedia
  • Uw specialisatie is leiding te geven en heeft daarvoor kennis op het gebied van personeel en organisatie (buiten het leerstofgebied

Transversale competenties

Belangrijke ondersteunende competenties in uw werk als onderwijsmanager op academisch niveau zijn:

  • U werkt en denkt op academisch niveau
  • U kunt samenwerken met  collega's die gespecialiseerd zijn in de toepassing van digitale media voor werk en leren
  • U weet hoe medewerkers te stimuleren en te inspireren
  • U stimuleert digitaal burgerschap en verantwoordelijkheid, en treedt op als een rolmodel
  • U werkt permanent aan uw professionele- en leiderschap-ontwikkeling

Type werkgever

Werkgevers zijn grote bedrijven met eigen bedrijfsopleidingen, opleidingsinstituten, en scholenorganisaties.

Carrierepad

Veel opleidingsmanagers hebben eerdere ervaring in een inhoudelijke onderwijsfunctie of komen uit het personeelswerk. Komend van een functie als beleidsmedewerker of bijgeschoold inhoudsdeskundige kunt U als praktisch onderwijsmanager doorgroeien naar manager in complexere organisaties of directiefuncties.

Verdiensten

Veel vacatures bieden een salaris dat zich beweegt tussen de € 2800 en € 5000 bruto per maand.