Blog

Einträge mit dem Tag google.

Google is een stuk slimmer geworden ...

... maar of dat een goede zaak is valt te betwijfelen. Voordat we daar een oordeel over kunnen vellen, is het goed om eerst te kijken naar wat Google voor nieuws heeft bedacht voor het zoeken op internet.

Vorige week introduceerde Google de 'Knowledge Graph'. Hiermee probeert Google beter te begrijpen naar welke informatie mensen op zoek zijn. Naast de traditionele zoekresultaten wordt nu ook een veld getoond met daarin feitelijke informatie. Ze hebben hiervoor meer dan 3,5 miljard feiten verzameld over ongeveer 500 miljoen objecten. Hoe het werkt wordt in onderstaande video uitgelegd:

Met deze vernieuwing beoogt Google een drietal zaken te bereiken:

  1. Het juiste antwoord vinden. Woorden hebben regelmatig meerdere betekenissen. Deze dubbelzinnigheid kan een zoekmachine danig in de war brengen. Bedoel je Taj Mahal het monument, of Taj Mahal de muzikant? Google claimt nu het verschil te begrijpen en daarmee relevantere resultaten te tonen en nuances in betekenis te onderscheiden.
  2. Een goede samenvatting geven. Omdat Google beter in staat is om je vraag te begrijpen, kan het ook beter op basis van relevante inhouden een samenvatting geven over een onderwerp. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar informatie over Marie Curie, dan krijg je informatie over haar geboorte- en sterfdata, haar opleiding en haar wetenschappelijke ontdekkingen. Daarnaast worden ook een aantal andere wetenschappers getoond die enige raakvlakken hebben met Marie Curie.
  3. Zowel dieper als breeder informatie ontsluiten. Door een overzicht te geven van de informatie rondom een bepaald item kunnen mensen makkelijker nieuwe feiten ontdekken en nieuwe verbindingen leggen. 

Voor Google is dit een logische stap omdat ze geloven dat de perfecte zoekmachine precies begrijpt wat je wil weten en op basis daarvan exact het antwoord te geven wat je nodig hebt. Aan de ene kant is dit weer een mooie stap voorwaarts in het effectief zoeken naar het juiste antwoord. Aan de andere kant zitten er ook haken en ogen aan deze ontwikkeling. Zolang het gaat om feitelijke informatie zie ik nog geen grote nadelen. Maar zodra dingen minder eenduidig zijn, wordt het een stuk lastiger om de juiste antwoorden te presenteren. Ik ben benieuwd hoe Google dit in de toekomst denkt te gaan oplossen.

Voor degene die deze functionaliteit nog niet ziet: heb geduld. Google rolt deze functie geleidelijk uit, te beginnen bij de Amerikaanse gebruikers.

Is Google kwaadaardig?

 

Begin dit jaar kondigde Google aan zijn privacy beleid te wijzigen. Of eigenlijk te harmoniseren. Van meer dan 70 verschillende privacyreglementen naar 1 privacyreglement. Tegelijkertijd kondigden ze daarbij aan dat ze volgens de nieuwe voorwaarden min of meer alles mochten doen met jouw informatie. Daar was niet iedereen even blij mee. Google werd verweten zijn motto 'Don't be evil' wel erg veel geweld aan te doen. Maar is dat wel terecht?
 
Dat Google niet eerder is overgaan tot het koppelen van allerlei informatie is eigenlijk veel opmerkelijker. De informatie hadden ze tenslotte al. Google biedt al z'n diensten gratis aan en meestal is de kwaliteit van deze diensten hoog. Niet verwonderlijk dus dat veel mensen er gebruik van willen maken. Zoeken, Gmail, Docs & Reader zijn een paar goede diensten die ik zelf veel gebruik. Al deze diensten zijn echter slechts ogenschijnlijk gratis. Je betaalt weldegelijk, namelijk met informatie. Waar je naar zoekt en klikt, alles wordt geregistreerd. In ruil daarvoor krijg je dus zoekgemak en andere gratis diensten.
 
Wie nog niet doorheeft dat internet op deze wijze wordt gefinancierd is gewoon naïef. Hiermee wil ik niet het gedrag van Google goedpraten, maar wel de andere kant van de medaille laten zien. Zelf vind ik het jammer dat de keuzemogelijkheid is beperkt. Waarom is er geen betaalde variant van Google? Een Google-variant waarbij jezelf achter de filter- en personalisatieknoppen zit? Ik zie daar grote voordelen in: je kunt dan bijvoorbeeld zelf bepalen of er op regio gefilterd wordt of niet. Uiteraard met als voorwaarde dat mijn informatie door niemand anders wordt gebruikt of aan andere wordt doorverkocht.
 
Voor een beetje tegenwicht: 10 positieve punten over Google. Oftewel: beauty is in the eye of the beholder.
Zoekfrustratie is te meten

Klinkt het volgende herkenbaar? Je wilt iets zoeken, maar kunt niet vinden wat je zoekt. Je probeert het linksom of rechtsom. En nog steeds niet het gewenste resultaat. Ondertussen begin je te zuchten, in jezelf te mompelen, bozer te kijken of wat geïrriteerder te typen. Dergelijk non-verbaal gedrag kan uiteraard worden waargenomen door buitenstaanders. Een aantal onderzoekers bij Google heeft zich afgevraagd of frustratie met het zoekproces ook aan de andere kant, dus bij Google zelf, was waar te nemen.

Om dit uit te zoeken werd aan de deelnemers in een laboratoriumonderzoek gevraagd verschillende zoektaken uit te voeren, waarvan uiteraard sommige behoorlijk lastig zijn. Na een paar mislukte zoekopdrachten zagen de onderzoeker verandering in gedrag. Naast zuchten, nagelbijten en het invoeren van gewone vragen bleven sommige respondenten lange tijd naar de zoekresultaten staren. Weer anderen gooiden hun aanpak volledig om om de zoektaak toch op te kunnen lossen.

Deze observaties gaf de onderzoekers het idee dat er waarschijnlijk ook aan de kant van de computer is te meten dat een gebruiker moeite heeft met zoeken. In een groter opgezet experiment hebben ze dit onderzocht. Ze konden daarin vijf aspecten identificeren die duiden op moeilijkheden met het zoeken:

  • Het gebruik van vragen in de zoekopdracht.
  • Het gebruik van geavanceerde operatoren.
  • Het spenderen van meer tijd op de zoekresultatenpagina.
  • Het formuleren van de langste zoekopdracht in het midden van de sessie.
  • Het spenderen van een groter gedeelte van de tijd op de zoekresultatenpagina’s.

Geen van deze indicatoren was sterk genoeg om op zichzelf een voorspellende waarde te hebben. Maar in gezamelijkheid verwachten de onderzoekers met deze variabelen een model te kunnen maken waarmee zoekfrustratie in ‘real time’ is te herkennen. Zou dat weer kunnen leiden tot een betere ondersteuning tijdens het zoeken?

Bron: Frowns, Sighs, and Advanced Queries – How does search behavior change as search becomes more difficult?

Zeige 3 Ergebnisse.