Cursuscode: IM0102

Design Patterns nieuw+'

Meer informatie over Design Patterns nieuw, de cursus bestellen

Snapshot van Design Patterns nieuw

Alle cursussen van Informatica en Informatiekunde

Cursusinformatie

Systemen worden in nog steeds toenemende mate objectgeoriënteerd geprogrammeerd, mede omdat objectgeoriënteerde systemen flexibel zijn met betrekking tot veranderingen. In de praktijk blijkt echter vaak dat systemen minder flexibel zijn dan in theorie mogelijk is.

Design patterns maken optimaal gebruik van objectgeoriënteerde aspecten van een taal, met het oog op flexibiliteit. In deze cursus leert u hoe design patterns helpen om de mogelijkheden van objectgeoriënteerd ontwerpen beter te benutten: u wordt een beter softwareontwerper door design patterns te bestuderen.

Een aantal patterns wordt uitgebreid besproken en toegepast in een voorbeeldprobleem. Daarnaast leert u de algemene ontwerpprincipes kennen die ten grondslag liggen aan design patterns. 

Cursusmateriaal

Het volledige cursusmateriaal bestaat uit:

Tekstboek

Alan Shalloway en James R. Trott,
Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-Oriented Design
tweede druk, ISBN 0-321-24714-0
www.netobjectives.com/resources/books/design-patterns-explained

Werkboek van de Open Universiteit

Het werkboek bestaat uit één deel. Het werkboek is aan de Open Universiteit ontwikkeld en heeft twee functies:

  • Het leidt de student door het tekstboek met studeeraanwijzingen, opdrachten en uitwerkingen.
  • Het biedt een stuk theorie dat niet voorkomt in het tekstboek, ook weer met opdrachten en uitwerkingen.

Elektronische leeromgeving

Studenten kunnen gebruikmaken van een elektronische leeromgeving (ELO) met software, digitaal materiaal, sjablonen voor het uitwerken van opdrachten, discussieruimte en informatie over begeleiding.

Studiepunten

Het aantal studiepunten van deze cursus is 5,0 EC.

Inschrijving

U kunt zich voor deze cursus inschrijven als u aan de ingangseisen voldoet.

Opleidingen

Deze cursus maakt deel uit van de volgende opleidingen van de faculteit Management, Science & Technology:

Vakgebied

Deze cursus behoort tot het informatica-vakgebied Softwaretechnologie.

Verantwoordelijk docent

Verantwoordelijk docent voor deze cursus is dr. ir. Sylvia Stuurman.