Cursus in de schijnwerper

Requirements voor informatiesystemen

Voordat een informatiesysteem wordt ontwikkeld, moeten de behoeftes ofwel requirements van toekomstige gebruikers in kaart worden gebracht. Requirements staan centraal in deze cursus. Verder is er een netwerk van gerelateerde begrippen, bijvoorbeeld stakeholder, doel, prioriteit, scenario. Sleutelwoorden voor elk van deze begrippen zijn: vinden, specificeren en valideren. Bij het specificeren wordt gebruikgemaakt van grafische modellen zoals contextdiagrammen en doelmodellen, maar ook van sjablonen en gestructureerde teksten.

Verschillende invalshoeken voor het ontdekken van requirements komen aan bod, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in individuen, groepen en artefacten. Technieken die worden besproken zijn bijvoorbeeld interview en observatie bij individuen, en brainstormsessie en workshop bij groepen.

naar de cursus Requirements voor informatiesystemen »

Laatste nieuws

Geslaagde TouW-dag over onderzoek Informatica

Op zaterdag 21 maart 2015 was in het OU-studiecentrum in Utrecht de eerste TouW-dag van dit jaar, voor studenten en docenten van het wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde. Deze keer was het thema 'Onderzoek Open Universiteit Informatica'.

Lees meer »

Masters Computer Science en Software Engineering topopleidingen

De Open Universiteit is in de Keuzegids Masters 2015, die 25 maart is verschenen, 'de best beoordeelde universiteit voor masters'. Zes van de negen masters scoren de eerste plaats in de rankings van hun studierichtingen. Bovendien kent de redactie twee van de negen beoordeelde masteropleidingen het predicaat 'topopleiding' toe: de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering. In de Keuzegids Universiteiten 2015, waarin alle wo-bachelors worden vergeleken, werd de OU al uitgeroepen tot 'Beste universiteit 2015'.

Lees meer »

Voorlichtingsbijeenkomst master Software Engineering

Op donderdagavond 16 april 2015 zijn belangstellenden van harte welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst van de nieuwe OU-masteropleiding Software Engineering. De bijeenkomst vindt plaats in studiecentrum Parkstad Limburg, maar is ook online te volgen.

Lees meer »

Startbijeenkomst masteropleiding Software Engineering

Op zaterdag 19 september 2015 zal in studiecentrum Utrecht een startbijeenkomst plaatsvinden van de masteropleiding Software Engineering, voor nieuwe en gevorderde studenten van de masters Software Engineering en Computer Science.

Lees meer »

Oratieboekjes Remko Helms en Johan Versendaal beschikbaar

Prof. dr. ir. Remko Helms en prof. dr. ir. Johan Versendaal hielden beiden op 13 februari 2015 hun inaugerele rede in de aula van de Open Universiteit in Heerlen. Ze zijn al enige tijd werkzaam als hoogleraren bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Helms heeft een aanstelling als hoogleraar Informatiekunde, Versendaal als bijzonder hoogleraar op de door Hogeschool Utrecht ingestelde leerstoel E-Business.

Lees meer »

TouW-bijeenkomsten op 21 maart en 6 juni 2015

TouW is de studievereniging voor en door studenten Informatica en informatiekunde van de Open Universiteit. De vereniging organiseert regelmatig symposia en andere bijeenkomsten, waarvan de twee eerstvolgende op 21 maart en 6 juni 2015 zijn.

Lees meer »

Certified Professional Program in de schijnwerper

Gecertificeerd Javaprogrammeur

Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig Javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

naar Certified Professional Program Javaprogrammeur »

Blogs van medewerkers

Online filmpjes

Het lijkt me een goed idee om naast het geschreven materiaal van onze cursussen, en naast die interactieve begeleidingsbijeenkomsten, te experimenteren met korte filmpjes (liefst minder dan 10...

Cursus Business Intelligence klaar

Business intelligence en Big Data staan erg in de belangstelling. We zijn dus trots dat we daar nu een mastercursus over aanbieden. Vandaag zijn het Workbook en de Assignment bundle op...

CSERC 2014 in Berlijn

Woensdag 5 tot en met donderdag 6 november vond in Berlijn, in een gebouw van de Freie Universität Berlin, CSERC plaats, de Computer Science Education Research Conference. Het was een kleine...

Onderzoek naar programmeertutoren op CSERC

Van 5 tot en met 7 november  waren Hieke Keuning en Johan Jeuring in Berlijn bij de Computer Science Education Research Conference (CSERC) om hun onderzoek op het gebied van intelligente...

Niks weten van ICT kan niet meer!

In welk beroep je ook werkzaam bent, je krijgt in meer of mindere mate te maken met Informatie and Communitcatie Technologie of kortweg ICT. Wanneer een nieuw informatiesysteem, bijvoorbeeld een...

Infographic