Studievereniging TouW

De studievereniging TouW is opgericht voor en door studenten Informatica van de Open Universiteit. TouW heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • Het bevorderen van contacten tussen studenten Informatica van de Open Universiteit door het organiseren van bijeenkomsten (waaronder het jaarlijkse TouW-symposium) en verspreiden van verenigingsnieuws in elektronische vorm.
  • Het bieden van gelegenheid aan studenten Informatica tot verbreding of verdieping van hun studie door lezingen, discussies en excursies te organiseren.
  • Het functioneren als aanspreekpunt voor studenten Informatica en docenten.
  • Het behartigen van belangen van studenten Informatica door zitting te hebben in de studentenraad.
  • Het aanknopen van contacten met andere verenigingen binnen en buiten de Open Universiteit.

Het lidmaatschap staat open voor alle studenten en oud-studenten Informatica. Andere belangstellenden kunnen begunstiger worden. Lid worden van TouW kan door aanmelding via de website. Aanmelden kan ook per e-mail bij de bestuursleden van TouW:

Het lidmaatschap bedraagt € 12,50 per kalenderjaar. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL09INGB0002986197 ten name van TouW te Eindhoven, onder vermelding van studentnummer of begunstiger en adres. U kunt als lid gratis deelnemen aan de TouW-dagen die zo'n drie keer per jaar worden gehouden.