Persbericht 10 feb 2011

Eerste plaats voor Open Universiteit in Keuzegids Masters 2011

Eerste plaats voor Open Universiteit in Keuzegids Masters 2011 In de zojuist verschenen Keuzegids Masters 2011 staat de Open Universiteit op de eerste plaats in de ranglijst van beste universitaire masteraanbieders. Vier van haar acht masteropleidingen scoren een nummer één positie. In de, in december 2010 verschenen, Keuzegids Universiteiten, waarin alle wo bachelors staan, neemt de Open Universiteit in de ranglijst van best beoordeelde universiteiten ook de eerste plaats in, samen met Wageningen University.

WaarderingKeuzegids Masters 2011

Vier masters van de Open Universiteit scoren een eerste plaats, namelijk Onderwijswetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Business Process Management and IT en Algemene Cultuurwetenschappen. De overige masters van de OU scoren ook goed. Collegevoorzitter van de OU, Theo Bovens, over deze topscores in de Keuzegids Masters 2011: Deze eerste plek bewijst dat de combinatie van onderwijsinhoud van uitstekende kwaliteit met een onderwijsconcept dat een grote flexibiliteit kent, bijzonder wordt gewaardeerd door onze van nature kritische doelgroep.
De rector magnificus van de OU, Anja Oskamp, voegt daaraan toe :De Keuzegids laat zien dat onze masteropleidingen zich niet alleen kunnen meten met die van andere universiteiten, maar vaak ook beter beoordeeld worden. De OU biedt een volwassen alternatief om aan de eisen van de kennissamenleving tegemoet te komen.

Tevreden studenten en experts

De Keuzegids Masters 2011 biedt ranglijsten die onder meer op de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2010 stoelen. De NSE resulteerde in juni 2010 in de eerste plaats voor de Open Universiteit: OU-studenten zijn het meest tevreden over hun studie. Zij zijn vooral positief over facetten als inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal, samenhang van het programma, organisatie van de opleiding en communicatie naar studenten. Naast studentoordelen zijn in de Keuzegids ook expertoordelen uit de visitatierapporten meegenomen, opgesteld voor de accreditatie van opleidingen.
De Keuzegids Masters, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), is een onafhankelijke uitgave waarin alle geaccrediteerde masters van universiteiten en hogescholen per vakgebied systematisch met elkaar worden vergeleken. Voor meer informatie, ga naar de website www.keuzegids.org.

Vestigingen in heel Nederland

De OU biedt opleidingen aan in Cultuurwetenschappen, Informatica, Managementwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen, Onderwijswetenschappen, Psychologie en Rechtsgeleerdheid. De OU is de enige Nederlandse universiteit, die in elke provincie een vestiging heeft. En daarmee is zij altijd dichtbij haar studenten. Studiemateriaal en begeleiding zijn afgestemd op zelfstandig studeren, zonder dat studenten colleges moeten volgen. Zij kunnen het tempo van hun studie zelf bepalen en thuis studeren. In deeltijd, naast hun werk, of in voltijd. Een studiecentrum biedt studievoorlichting- en begeleiding, tentamenfaciliteiten, academische activiteiten en een ontmoetingsplaats voor studenten.