Blog

Entries with tag open educational resources.

Waarom het Internet open moet blijven

Het huidige, open karakter van het Internet wordt bedreigd, zowel door regeringen die veligheidsargumenten aanvoeren als de media-industrie die probeert haar verworven positie te verdedigen. Yochai Benkler, in een artikel en interview, legt uit hoe de bedreigingen tot stand komen en wat de gevolgenzijn als ze bewaarheid worden.

Ik ben ervan overtuigd dat voor leren in netwerken een open Internet vereist is, om open educational resources een kans te geven, om de online learner identies te kunnen onderhouden en om nieuwe business-modellen te exploreren. Zie hier voor een wat uitgebreidere argumentatie.

Showing 1 result.