Blog

Het ontwerpen van ICT-rijk onderwijs in de klas

In mei dit jaar kondigde ik de start aan van een MOOC over dit onderwerp. Het betrof de tweede pilot van het door de EU gesubsidieerde HandsOn-ICT-project. De MOOC was een succes, met meer dan duizend deelnemers verspreid over heel Europa. We hebben er veel van geleerd en daarom ben ik blij nu de definitieve versie van deze MOOC te kunnen aankondigen. Inmiddels, op 10 oktober, zijn er al dan 1377 inschrijvingen (volg de tweets van HandsOn_ICT). De start zal zijn op maandag 27 oktober 2014 en de MOOC heeft een looptijd van 5 weken. Inschrijving is gratis en kan via de project-website. Elk van die weken heeft een ander thema (initiate, investigate, inspire & ideate, prototype, evaluate & reflect). De (Engelstalige) MOOC volgt een ontwerpaanpak, dat wil zeggen dat de deelnummers stapsgewijs een oplossing, in de vorm van een ICT-rijke leeromgeving, ontwerpen voor een probleem dat ze zelf in hun eigen klas ervaren. Zo heeft het volgen van de MOOC directe gevolgen voor de eigen lespraktijk. Wie de 5 weken trouw heeft gevolgd, krijgt een certificaat .

Er is een belangrijk verschil tussen deze versie van de HandsOn MOOC en de vorige. Niet alleen zijn verbeteringen doorgevoerd, de MOOC zal ook starten met een master class van één week voor alleen de Nederlandse deelnemers. Die master class valt groterndeels samen met de eerste cursusweek (de master class begint op woensdag 29 oktober). De belangrijkste thema's van de MOOC zullen de revue passeren en, heel in het algemeen, zal de instap van de Nederlandse deelnemers in de (Engelstalige) HANDSON MOOC vergemakkelijken. Hoe dat precies zal gebeuren, hangt ook af van de wensen die de deelnemers zelf hebben.  

Graag verwelkom ik jullie bij de master class en de MOOC!

MOOCs, over iedere letter kan worden getwist

Zoals ik in het verleden al vaker heb gedaan, hier een aankondiging van een Engelstalige blog post. Het onderwerp is onderwijsinnovatie met MOOCs, de stelling is dat MOOCs een goed idee zijn zo lang we maar niet denken dat MOOCs altijd innovatief zijn en MOOCs de enig manier zijn om innovatief online onderwijs aan de man of vrouw te brengen. 

Deze post is tot stand gekomen naar aanleiding van het HANDSON ICT-project waarover ik in mei dit jaar al berichtte. Het project heeft een MOOC afgescheiden (de derde en definitieve versie inmiddels) waarin docenten leren ICT-rijk onderwijs te ontwerpen. In een aparte post meer hierover.

Meedoen aan een MOOC over het ontwerpen van ict-rijk onderwijs?

De OU, in het bijzonder het Welten Instituut participeert in het Handson-ICT-project, dat door het Lifelong Learning programma van de EU wordt bekostigd. We werken daarin samen met onder meer de Open Universiteit van Cataluña en Mirandanet. De bedoeling van het project is docenten - vooral maar niet uitsluitend docenten afkomstig uit het voortgezet onderwijs - te helpen met het leren ontwerpen van onderwijs (Learning Design) waarin ICT-instrumenten zijn ingebed.

We hebben daartoe een MOOC ontworpen die gebruikt maakt van Learning Design Studio. Na een eerste pilot heeft de cursus vrijwel zijn finale vorm en inrichting gekregen. Vanaf volgende week (19 mei) staat de MOOC open voor ieders deelname (het is dus niet nodig een OpenU-account te hebben). De MOOC duurt 5 weken en je leert er werken met allerlei digitale instrumenten en creativiteitstechnieken (in de context van het te maken ontwerp). De MOOC: 

  • benadrukt samenwerkend leren in kleine groepen van mensen met diverse achtergronden afkomstig uit heel de wereld
  • volgt een benadering volgens de Learning Design Studio
  • wordt begeleid door docenten met expertise op het gebied van online leren, creativiteit en onderwijsontwerp
  • laat je ervaring opdoen met methoden voor peer review en peer mentoring 
  • stimuleert je artefacten te maken die je later zelf in je eigen klaslokaal kunt gebruiken
  • heeft Engels als voertaal maar bij voldoende deelname kun je ervoor kiezen alleen met mensen die het Nederlands machtig zijn samen te werken 
Startdatum: 19 mei 2014
Einddatum: 20 juni 2014
Duur: 5 weken
Verwachte studielast: 2 tot 6 uur per week, afhankelijk van ervaring en voorkennis (er wordt geen voorkennis verondersteld op het gebied van online leren
 

Aanmelden kan via deze link

Hoe kunnen we het nut van MOOC's evalueren?

Het kan niemand ontgaan zijn, er wordt ontzettend veel over MOOC's geschreven en gepraat, vooral in de Verenigde Staten maar ook steeds meer in Europa. Het lijkt er soms wel op alsof er voor MOOC's geen online-onderwijs werd verzorgd. Die discussie neemt allerlei wendingen en allerlei verschillende gezichtspunten worden naar voren gebracht, zoveel en met zo weinig onderlinge samenhang dat het moeilijk is te bedenken hoe je je nu tegen het nut of onnut van MOOC's moet aankijken. Ik probeer af en toe wat ordening aan te brengen en de eerste poging daartoe nam de onderwijseconomische of onderwijspolitieke invalshoek onder de loep. Onlangs heb ik een nieuwe bijdrage op mijn Engelstalige blog geschreven die een pedagogisch-didactische invalshoek behelst. 

Welke verantwoordelijkheden hebben MOOC-platformaanbieders?

Onlangs heben zich twee incidenten voorgedaan rond de MOOC-platformaanbieder Coursera. In één geval had een docent opvattingen over het onderwijzen in een MOOC die de studenten niet leek te bevallen, met als gevolg dat de desbetreffende prof het voor gezien hield. In het andere geval begaven de technische functionaliteiten van de cursus het onder de massaliteit van de deelnemers (nota bene in een cursus die je zou moet leren dit soort voorvallen te vermijden). Dat riep bij mij de vraag op wie nu eigenlijk in een commerciële MOOC waar verantwoordelijk voor is.

Er zijn drie partijen - docent, zijn of haar universiteit, MOOC-platformaanbieder - die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben, maar welke zijn dat precies? Je kunt denken aan twee modellen met van alles er tussenin: het model van de internetservice provider, die alleen maar doorgeeft zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud; en het model dat Apple bij zijn iTunes-dienst hanteert, waarbij het een strikt toelatingsbeleid voor inhouden hanteert (en dus ook een flinke hap uit de winst neemt). Ik weet niet welk het beste is, mogelijk verschilt dat van geval tot geval, maar de incidenten laten zien dat hierover nagedacht moet worden, in elk geval door de deelnemende universiteiten en de platformaanbieders. 

De lange versie van deze redenering vind je op mijn Stories to TEL-blog

Showing 1 - 5 of 17 results.
Items per Page 5
of 4