Blog

Meedoen aan een MOOC over het ontwerpen van ict-rijk onderwijs?

De OU, in het bijzonder het Welten Instituut participeert in het Handson-ICT-project, dat door het Lifelong Learning programma van de EU wordt bekostigd. We werken daarin samen met onder meer de Open Universiteit van Cataluña en Mirandanet. De bedoeling van het project is docenten - vooral maar niet uitsluitend docenten afkomstig uit het voortgezet onderwijs - te helpen met het leren ontwerpen van onderwijs (Learning Design) waarin ICT-instrumenten zijn ingebed.

We hebben daartoe een MOOC ontworpen die gebruikt maakt van Learning Design Studio. Na een eerste pilot heeft de cursus vrijwel zijn finale vorm en inrichting gekregen. Vanaf volgende week (19 mei) staat de MOOC open voor ieders deelname (het is dus niet nodig een OpenU-account te hebben). De MOOC duurt 5 weken en je leert er werken met allerlei digitale instrumenten en creativiteitstechnieken (in de context van het te maken ontwerp). De MOOC: 

  • benadrukt samenwerkend leren in kleine groepen van mensen met diverse achtergronden afkomstig uit heel de wereld
  • volgt een benadering volgens de Learning Design Studio
  • wordt begeleid door docenten met expertise op het gebied van online leren, creativiteit en onderwijsontwerp
  • laat je ervaring opdoen met methoden voor peer review en peer mentoring 
  • stimuleert je artefacten te maken die je later zelf in je eigen klaslokaal kunt gebruiken
  • heeft Engels als voertaal maar bij voldoende deelname kun je ervoor kiezen alleen met mensen die het Nederlands machtig zijn samen te werken 
Startdatum: 19 mei 2014
Einddatum: 20 juni 2014
Duur: 5 weken
Verwachte studielast: 2 tot 6 uur per week, afhankelijk van ervaring en voorkennis (er wordt geen voorkennis verondersteld op het gebied van online leren
 

Aanmelden kan via deze link

Hoe kunnen we het nut van MOOC's evalueren?

Het kan niemand ontgaan zijn, er wordt ontzettend veel over MOOC's geschreven en gepraat, vooral in de Verenigde Staten maar ook steeds meer in Europa. Het lijkt er soms wel op alsof er voor MOOC's geen online-onderwijs werd verzorgd. Die discussie neemt allerlei wendingen en allerlei verschillende gezichtspunten worden naar voren gebracht, zoveel en met zo weinig onderlinge samenhang dat het moeilijk is te bedenken hoe je je nu tegen het nut of onnut van MOOC's moet aankijken. Ik probeer af en toe wat ordening aan te brengen en de eerste poging daartoe nam de onderwijseconomische of onderwijspolitieke invalshoek onder de loep. Onlangs heb ik een nieuwe bijdrage op mijn Engelstalige blog geschreven die een pedagogisch-didactische invalshoek behelst. 

Welke verantwoordelijkheden hebben MOOC-platformaanbieders?

Onlangs heben zich twee incidenten voorgedaan rond de MOOC-platformaanbieder Coursera. In één geval had een docent opvattingen over het onderwijzen in een MOOC die de studenten niet leek te bevallen, met als gevolg dat de desbetreffende prof het voor gezien hield. In het andere geval begaven de technische functionaliteiten van de cursus het onder de massaliteit van de deelnemers (nota bene in een cursus die je zou moet leren dit soort voorvallen te vermijden). Dat riep bij mij de vraag op wie nu eigenlijk in een commerciële MOOC waar verantwoordelijk voor is.

Er zijn drie partijen - docent, zijn of haar universiteit, MOOC-platformaanbieder - die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben, maar welke zijn dat precies? Je kunt denken aan twee modellen met van alles er tussenin: het model van de internetservice provider, die alleen maar doorgeeft zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor de inhoud; en het model dat Apple bij zijn iTunes-dienst hanteert, waarbij het een strikt toelatingsbeleid voor inhouden hanteert (en dus ook een flinke hap uit de winst neemt). Ik weet niet welk het beste is, mogelijk verschilt dat van geval tot geval, maar de incidenten laten zien dat hierover nagedacht moet worden, in elk geval door de deelnemende universiteiten en de platformaanbieders. 

De lange versie van deze redenering vind je op mijn Stories to TEL-blog

Argumenten voor en tegen MOOCs

Ik schreef al eerder iets over MOOCs, hier en in mijn Engelstalige blog. Aan die laatste heb ik een nieuwe post toegevoegd waarin ik twee argumenten, eentje voor en eentje tegen, analyseer. De essentie is dat ten minste sommigen argumnten hanteren die niet met elkaar verenigbaar zijn en dus niet helpen om een productieve discussie op gang te brengen. Zo'n discussie is hard nodig omdat, zoals ik in mijn vorige blog post al aangaf, met MOOCs fundamentele vragen aan de orde zijn over hoe we ons onderwijs willen inrichten.

MOOC's, hoe zit het ermee.

 

The New York Times heeft 2012 uitgeroepen tot het jaar van de MOOC's, Massive Open Online Courses. Het gaat hier om online, ingeblikte hoorcolleges, meestal van bekende universiteiten uit de Verenigde Staten, waarop zich grote aantallen 'studenten' hebben ingeschreven. De colleges zijn gratis, vaak zijn er opdrachten aan verbonden, maar er wordt geen certificaten of 'punten' verstrekt (er zijn uitzonderingen, de wereld van de MOOCs is volop in beweging). 

Er is veel te doen rond MOOC's. Voor wie dat een beetje wil volgen kan mijn Scoop.it-site over genetwerkt leren er op naslaan. Daarin geef ik ook kort commentaar bij wat ik tegenkom. De site laat zien dat men zich ondermeer afvraagt of MOOC's wel zo massive zijn als men ons wil doen geloven omdat het aantal uitvallers zo groot is; of ze wel zo innovatief zijn als wordt beweerd omdat MOOCs niet veel meer zijn dan ingeblikte hoorcolleges; of de rest van de wereld met deze in de VS ontstane beweging moet meedoen; en of we wel zo blij moeten zijn met de bemoeienis van durfkapitaal (venture capital) met het hoger onderwijs. Mijn laatste twee (Engelstalige) blogpost gaan daarover. In de eerste stel ik die laatste vraag vanuit een ethische of normatieve invalshoek aan de orde, in de tweede probeer ik aan te geven dat wat mij betreft de bemoeienis van durfkapitaalfirma's niet wenselijk is, waarbij ik gebruikmaak van twee ethische argumenten van Michael Sandel, een politiek filosoof uit Harvard.

Showing 1 - 5 of 15 results.
Items per Page 5
of 3