Cursuscode: IM0203

Software Architecture nieuw+'

Meer informatie over Software Architecture nieuw, de cursus bestellen

Snapshot van Software Architecture nieuw

Alle cursussen van Informatica en Informatiekunde

Cursusinformatie

Softwarearchitectuur is een snelgroeiende discipline waarbinnen de toenemende complexiteit in softwaresystemen en de problemen die daaruit ontstaan worden aangepakt. Een softwarearchitectuur beschrijft de globale structuur van een softwaresysteem: de componenten en onderdelen van het systeem en de onderlinge verbanden tussen deze componenten. Het kiezen van de juiste architectuur is belangrijk, mede omdat de architectuur het startpunt is voor het ontwerpen, implementeren en hergebruiken van componenten. Een foute keuze in de beginfase kan later verstrekkende gevolgen hebben en het repareren is dan vaak erg kostbaar.

Tijdens het ontwerpen van een architectuur zal de architect rekening moeten houden met aspecten zoals flexibiliteit, aanpasbaarheid en onderhoudbaarheid van het systeem om de verschillende belanghebbende partijen tevreden te houden. Deze partijen leggen dikwijls tegenstrijdige eisen op tafel. Het is de taak van de architect om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Cursusmateriaal

Het volledige cursusmateriaal bestaat uit:

Tekstboek

Essential Software architecture
Ian Gorton, https://sites.google.com/site/iangortonhome/
Second edition, 2011
Springer

Werkboek van de Open Universiteit

Het werkboek bestaat uit één deel.

Het werkboek is aan de Open Universiteit ontwikkeld. Het biedt theorie aan die bestudeerd moet worden. Bij sommige leereenheden bestudeert u daarnaast hoofdstukken uit het tekstboek en/of artikelen uit de reader.

Het werkboek bevat bovendien discussievragen en zelftoetsen.

Elektronische leeromgeving

Studenten kunnen gebruikmaken van een elektronische leeromgeving (ELO) met software, digitaal materiaal, sjablonen voor het uitwerken van opdrachten, discussieruimte en informatie over begeleiding.

Overig cursusmateriaal

  • Reader met artikelen
  • Een opdracht, bestaande uit drie delen. Alle informatie daarover vindt u op de cursussite in yOUlearn.

Studiepunten

Het aantal studiepunten van deze cursus is 7,5 EC.

Inschrijving

U kunt zich voor deze cursus inschrijven als u aan de ingangseisen voldoet.

Opleidingen

Deze cursus maakt deel uit van de volgende opleidingen van de faculteit Management, Science & Technology:

Vakgebied

Deze cursus behoort tot het informatica-vakgebied Softwaretechnologie.

Verantwoordelijk docent

Verantwoordelijk docent voor deze cursus is dr. ir. Sylvia Stuurman.