Cursuscode: IM0202

Software Evolution nieuw+'

Meer informatie over Software Evolution nieuw, de cursus bestellen

Snapshot van Software Evolution nieuw

Alle cursussen van Informatica en Informatiekunde

Cursusinformatie

Software evolution omvat de activiteiten die volgen op de release van een softwaresysteem. Ook nadat een systeem is uitgebracht en in productie is genomen, zal de software moeten worden aangepast aan veranderende omstandigheden, om zo aan de wensen van de gebruikers te blijven voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan het oplossen van fouten, het uitbreiden van de functionaliteit, het achterhalen van de structuur van een systeem en het verbeteren van de programmacode. In de cursus wordt ingegaan op de processen voor het onderhouden van een systeem (software maintenance), en de problemen die daarbij optreden. Verder worden er technieken aangeboden voor het analyseren en transformeren van programmacode. Met deze technieken wordt het makkelijker om bestaande systemen aan te passen.

Cursusmateriaal

Het volledige cursusmateriaal bestaat uit:

Elektronische leeromgeving

Studenten kunnen gebruikmaken van een elektronische leeromgeving (ELO) met software, digitaal materiaal, sjablonen voor het uitwerken van opdrachten, discussieruimte en informatie over begeleiding.

Overig cursusmateriaal

Studeerwijzer

In de studeerwijzer staat algemene informatie over de cursus, de opdrachten, de beoordeling en de begeleiding.

Reader

Bij de cursus hoort een reader met geselecteerde artikelen.

Studiepunten

Het aantal studiepunten van deze cursus is 5,0 EC.

Inschrijving

U kunt zich voor deze cursus inschrijven als u aan de ingangseisen voldoet.

Opleidingen

Deze cursus maakt deel uit van de volgende opleidingen van de faculteit Management, Science & Technology:

Vakgebied

Deze cursus behoort tot het informatica-vakgebied Softwaretechnologie.

Verantwoordelijk docent

Verantwoordelijk docent voor deze cursus is dr. Bastiaan Heeren.