Beinvloedende factoren

Tijdens het oplossen van informatieproblemen kunnen er allerlei factoren een rol spelen die het proces beïnvloeden en tevens het uiteindelijke resultaat. Er zijn verschillende factoren te onderscheiden die een invloed hebben op het proces, namelijk; contextuele factoren, beschikbare bronnen en individuele factoren.

Contextuele factoren

Contextuele factoren zijn alle aspecten die te maken hebben met de situatie (plaats, tijd, mensen met wie je samenwerkt, de taak of zoekopdracht enz.) en die gegeven zijn. In een schoolse situatie zijn dit bijvoorbeeld de instructie van de leerkracht en de zoekopdracht die wordt gegeven. Een mogelijk taak kan dan zijn: zoek informatie over gezonde voeding en maak een folder van één A4. Bij het ontwerpen van dergelijke taken is het van belang de taak realistisch en uitvoerbaar te houden. Lange en complexe taken hebben als nadeel dat ze veelal meer voorkennis vragen en dat ze moeilijk te overzien zien. Dit doet een groter beroep op het geheugen en de mentale belasting van leerlingen en studenten.

Beschikbare bronnen

Voor het uitvoeren van schoolse zoektaken kunnen bronnen worden gegeven. Studenten kunnen bijvoorbeeld informatie selecteren uit een voorgeselecteerde lijst met websites. Belangrijk hierbij is dat de student weet op welke wijze de beschikbare bronnen moeten worden beoordeeld en op welke wijze ze uit die bronnen de geschikte informatie moeten selecteren. Uit onderzoek (Macedo-Rouet, Rouet, Epstein, & Fayard, 2003; Rouet & Levonen, 1996) blijkt dat het bestuderen van electronische documenten en het bestuderen van websites een gevoel van disorientatie kunnen veroorzaken en kunnen leiden tot een hoge ervaren mentale belasting. Studenten gebruiken vaak niet de structurele cues in deze documenten door gebruik te maken van bijvoorbeeld kopjes en menustructuur, om zo op een effectieve wijze de informatie te scannen en te selecteren. Dit alles maakt dat goed gekeken moet worden naar de kwaliteit van de geboden bronnen, want dit heeft invloed op het zoekproces van leerlingen en studenten.

Individuele factoren

Individuele factoren zijn de algemene vaardigheden van een student, zoals het niveau van begrijpend lezen en ict-vaardigheden. Eén van de meest belangrijke factoren betreft voorkennis en bekendheid met het onderwerp waarover informatie wordt gezocht. Daarnaast blijkt uit onderzoek (Braten & Stromso, 2004) tevens dat de opvattingen die mensen hebben over kennis (epistic beliefs) van invloed is op het proces. Kinderen hebben vaak nog de opvatting dat alles wat wordt geschreven waar is en nemen dat wat ze lezen op internet vaak voor waar aan. Het lezen van conflicterende informatie kan dan niet goed worden geïnterpreteerd. Daarnaast blijkt uit onderzoek (Van Strien, Brand-Gruwel, & Boshuizen, 2011) dat de houding (prior attitude) die mensen hebben ten aanzien van onderwerpen ook invloed heeft op het zoekproces. Als men een tekst moet schrijven over de invloed van geweldadige games op agressief gedrag dan blijkt dat de opvatting die men heeft invloed heeft op de selectie van informatie.

0 Attachments
9286 Views
Comments