Studietaak 3: Een nieuwe definitie van het begrip 'competentie'?

Introductie

In deze studietaak bekijkt u uw definitie van het competentiebegrip uit studietaak 1 nogmaals en past deze aan op basis van de literatuur uit studietaak 2. Daarnaast analyseert u uw onderwijs- of werksituatie opnieuw op de aanwezigheid van competenties naar aanleiding van de gereviseerde definitie van het begrip ‘competentie'.

Opdracht

In studietaak 2 heeft u de nodige literatuur gelezen over het competentiebegrip. Zo heeft u onder andere gekeken naar de perspectieven van waaruit definities van het competentiebegrip worden geformuleerd, kenmerken van competenties en aanverwante begrippen. Wanneer u uw definitie van het begrip ‘competentie' uit studietaak 1 nog eens onder de loep neemt, hoe zou u deze dan willen aanpassen? Zijn er kenmerken die u nog niet in uw definitie heeft opgenomen? Pas uw definitie van het competentiebegrip uit studietaak 1 aan naar aanleiding van het literatuuronderzoek uit studietaak 2.

Bekijk ook uw analyse van uw onderwijs- of werksituatie uit studietaak 1 nog eens. In hoeverre komen competenties nu tot uiting uitgaande van de gereviseerde definitie?