Cursusinhoud

In deze gratis cursus maakt u middels een viertal studietaken kennis met het ‘media versus methods' debat en de trends in het denken over het gebruik van ICT bij leren. Daarnaast bestudeert u het Flexibility-Activity model van Collis en Moonen (2001) dat aan de basis staat voor het analyseren en (her)ontwerpen van leersituaties in e-learning contexten.

Deze cursus is opgebouwd uit de volgende vier studietaken:

  1. het debat,
  2. trends,
  3. flexibility-activity model en
  4. analyse onderwijssituatie.

Verder vindt u een uitgewerkt voorbeeld.

Aan de linkerkant ziet u een menu waarin u nu de eerste studietaak (het debat) kunt kiezen.