Studietaak 1: Uw intuïtieve ideeën over motivatie en zelfregulatie

Introductie

In deze studietaak verkent u uw intuïtieve ideeën over motivatie en zelfregulatie. U bekijkt wat u motiveert en aanzet tot zelfregulatie. Daarnaast analyseert u twee motiverende leerervaringen uit uw eigen studieloopbaan om te achterhalen welke factoren een leerervaring motiverend(er) maken. Op basis van deze verkenning en analyse formuleert u vervolgens een plan van aanpak met betrekking tot hoe u een zelfgekozen doelgroep kunt motiveren, zodat deze groep meer betrokken gaat raken bij het leerproces dat u beoogt.

Opdracht

In deze opdracht verkent u de opvattingen die u heeft over motivatie en zelfregulatie door te achterhalen wat u motiveert en aanzet tot zelfregulatie. Activeer en analyseer uw opvattingen over motivatie en zelfregulatie middels het beantwoorden van onderstaande vragen:

  • Wat zouden voor u redenen zijn om voor de Open Universiteit te kiezen als onderwijsinstituut om een cursus of opleiding te volgen?
  • Wat zouden voor u redenen zijn om voor de opleiding Onderwijswetenschappen te kiezen?
  • Wat zouden voor u redenen zijn om voor de cursus ‘Leren en ontwikkeling', waarvan deze gratis cursus deel uitmaakt, te kiezen?
  • Waarom zou u als (toekomstige) student aan de Open Universiteit bereid zijn om een deel van uw toch al schaarse vrije tijd te besteden aan studeren?
  • Wat zijn voor u redenen om door te zetten als het even tegenzit, bijvoorbeeld wanneer u gezakt bent voor een tentamen?

In bovenstaande vragen komen diverse aspecten van motivatie en zelfregulatie, zoals intrinsieke waarde, taakwaarde, sturing en inspanningscontrole, aan bod. Deze aspecten zullen in studietaak 2 uitgebreider worden behandeld. 

Denk ook eens terug aan twee leerervaringen uit uw persoonlijke studieloopbaan die u zeer motiverend vond. Wat vond u zo motiverend aan deze persoonlijke ervaringen? Hoe hebt u geleerd in deze leersituaties en wat hebt u ervan geleerd? Beschrijf voor beide ervaringen welk(e) aspect(en) van de leersituatie u zo motiveerde(n), welke leerstrategieën u in die situatie hanteerde en welke leerwinst de ervaring uiteindelijk heeft opgebracht. Komen dezelfde aspecten terug in beide situaties of betreft het hier verschillende aspecten?

Stelt u zich naar aanleiding van de verkenning wat u motiveert en aanzet tot zelfregulatie nu eens voor wat ervoor nodig is om uw eigen (of een fictief gekozen) doelgroep te motiveren, zodat deze meer betrokken raakt bij het door u beoogde leerproces. Beschrijf bondig (max. 1 A4-tje) uw doelgroep en de aanpak die u wilt gebruiken om deze groep te motiveren.

Comments

MOET IK DEZE OPDRACHTEN ERGENS OPSTUREN?

Posted on 1/16/12 11:23 PM.

Wie is ook onlangs gestart met deze cursus? Het lijkt mij prettig om uitwerkingen uit te wisselen.
Sara

Posted on 10/2/12 8:33 PM.

Nee,U staat er alleen voor.tenminste dat word gezegd in de inleiding tot deze cursus.
Maar nu blijkt dat er toch een soort van inter communicatie bestaat tussen de leerlingen van deze cursus.Ik denk dat dit een positieve waarde heeft.We staan er dan toch niet helemaal alleen voor.En we moeten dit zien als een voorbereiding op een master opleiding in het onderwijzen en motiveren.
Met vriendelijke groet,
Daniel Vinckevleugel(eveneens cursist)

Posted on 2/1/13 8:58 PM in reply to Raquel E Lampe.

Onlangs is het voor mij niet.Ik start vandaag.Ik ben op zoek naar een plaatsje op deze computer om de antwoorden op de vragen te beantwoorden en te formuleren.
Ik ben blij met deze cursus omdat ik ook in het volwassennenonderwijs zit richting ICT en omdat ik na deze studie als vrijwilliger wil gaan werken als ICT lesgever.
Met vriendelijke groet,
Daniel Vinckevleugel.

Posted on 2/1/13 9:09 PM in reply to Sara Vriezen.

Misschien is iemand ook net met dit blokje bezig? Ik doe momenteel opdracht1. Als ik terugkijk op mijn eigen leerervaringen, dan had ik toen ik tiener was tot jong-volwassene genoeg aan het leren zelf, de schoonheid van een taal of van wiskunde, terwijl ik nu ik een baan en een gezin heb, meestal pas motivatie kan opbrengen als ik er een min of meer direct nut van inzie. Maar 1 waarneming is er maar 1. Heeft iemand andere inzichten?

Carolien

Posted on 10/13/13 5:12 PM.

http://portal.ou.nl/nl/user/fz8377/bestanden

Posted on 8/15/14 4:38 PM.

dat is je persoonlijke omgeving Aad, anderen hebben daar geen toegang emoticon

Posted on 9/5/15 11:34 AM in reply to Aad Van den Berg.