Cursus in de schijnwerper

Model-driven development

Het ontwikkelen van informatiesystemen is en blijft een lastig ambacht. De benodigde modelleervaardigheden kunnen alleen door ervaring worden geleerd. Deze cursus geeft dit ambacht weer de plek die het verdient. U werkt met prachtig, modern gereedschap: ontwikkelsoftware die de gemaakte modellen direct omzet in werkende applicaties. Zodoende wordt een iteratief en in wezen experimenteel proces van systeemontwikkeling ondersteund. U voert dit proces uit aan de hand van veel voorbeelden, informatiepatronen en opdrachten.

Voor deze cursus geldt, net als voor de voorafgaande cursus Databases: de software doet het routinewerk, u doet het denkwerk.

naar de cursus Model-driven development »

Laatste nieuws

Bachelor-afstudeerpresentatie over datasysteemeditor Frensel Forms

De bachelorstudenten Alex Mekkering, Teun Theunissen en Joop van de Heijning geven op dinsdag 26 mei 2015 in Utrecht de eindpresentatie van het project 'Protégé Fresnel Forms' in het kader van de cursus Afstudeerproject bachelor informatica (ABI).

Lees meer »

Oproep aan studenten

om zitting te nemen in een van de opleidingscommissies van het wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde.

Lees meer »

Afstudeerpresentatie ABI-team 32 over JavaScript examiner

De bachelorstudenten Boris Arkenaar, Ronald Kluft en Bram Nieuwenhuize houden op dinsdag 26 mei 2015 in Utrecht de eindpresentatie van hun afstudeerproject bachelor Informatica 'JavaScript examiner'.

Lees meer »

Open Universiteit gaat MOOC 'Data science' ontwikkelen

Samen met Tilburg University heeft de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit bij Surf een voorstel ingediend voor een project in het kader van de tender Open Online Onderwijs. Doel van het project is een MOOC te ontwikkelen over 'Data science voor alfa en gamma'. Onlangs heeft het ministerie van OCW besloten dat het project uitgevoerd en gefinancierd wordt. Het project sluit goed aan bij de ontwikkelingen die afgelopen maanden door de faculteit zijn ingezet op het gebied van Big data, Business intelligence en Smart services.

Lees meer »

Hoger onderwijs gaat voor duurzaamheid

Op 29 mei 2015 vindt het grootste duurzaamheidsevenement in het hoger onderwijs plaats. Op die datum organiseert SURF met een aantal partnerorganisaties de lustrumeditie van symposium Groene ICT en Duurzaamheid (SGI 2015). Het symposium wordt gecombineerd met de SustainaBul Experience van landelijk studentennetwerk Morgen. Het evenement vindt van 9.30-17.00 uur plaats op Hogeschool Leiden.

Lees meer »

Certified Professional Program in de schijnwerper

Gecertificeerd Javaprogrammeur

Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig Javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

naar Certified Professional Program Javaprogrammeur »

Blogs van medewerkers

Artikel: Benchmarking Parity Games

Volgende week, op 24 April, presenteer ik het artikel Benchmarking Parity Games op de conferentie  FSEN 2015  in Tehran, Iran. De belangrijkste bijdrage van dit artikel is...

Online filmpjes

Het lijkt me een goed idee om naast het geschreven materiaal van onze cursussen, en naast die interactieve begeleidingsbijeenkomsten, te experimenteren met korte filmpjes (liefst minder dan 10...

Cursus Business Intelligence klaar

Business intelligence en Big Data staan erg in de belangstelling. We zijn dus trots dat we daar nu een mastercursus over aanbieden. Vandaag zijn het Workbook en de Assignment bundle op...

CSERC 2014 in Berlijn

Woensdag 5 tot en met donderdag 6 november vond in Berlijn, in een gebouw van de Freie Universität Berlin, CSERC plaats, de Computer Science Education Research Conference. Het was een kleine...

Onderzoek naar programmeertutoren op CSERC

Van 5 tot en met 7 november  waren Hieke Keuning en Johan Jeuring in Berlijn bij de Computer Science Education Research Conference (CSERC) om hun onderzoek op het gebied van intelligente...

Infographic