Bachelor Informatica Topopleidng

Top-opleiding 2015

Cursus in de schijnwerper

Databases

Databases: het fundament onder alle IT-toepassingen waarbij informatie moet worden bewaard, en welke zijn dat niet? Door alle hypes heen zijn databases daarom blijvend actueel.

De cursus behandelt de voor de praktijk zo belangrijke relationele databases. Theorie en praktische oefeningen met de relationele gegevenstaal SQL zijn optimaal afgestemd. De cursus is didactisch bijzonder, niet in het minst door de Boekverkenner, die zorgt voor integratie van een elektronische tekstversie, de SQL-programmeeromgeving, het databasemanagementsysteem en de vele voorbeelddatabases. De software doet in deze cursus het routinewerk, u het denkwerk.

naar de cursus Databases »

Laatste nieuws

Datasafari in Parkstad

Vanuit de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit verzorgen prof. dr. ir. Remko Helms en dr. Anda Counotte een presentatie voor de Smart Services Hub in Zuid-Limburg. Zij zullen spreken tijdens de ontbijtsessie op dinsdag 24 februari 2015. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer »

Oraties Remko Helms en Johan Versendaal

Prof. dr. ir. Remko Helms en prof. dr. ir. Johan Versendaal houden beiden op 13 februari 2015 hun inaugerele rede in de aula van de Open Universiteit in Heerlen. Ze zijn al enige tijd werkzaam als hoogleraren bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Helms heeft een aanstelling als hoogleraar Informatiekunde, Versendaal als bijzonder hoogleraar op de door Hogeschool Utrecht ingestelde leerstoel E-Business.

Lees meer »

Kenniskloof IT-auditor dichten

Ruud Wissenburg studeert aan de Open Universiteit en heeft onlangs de cursus Documentverwerking succesvol afgerond. Tijdens de cursus heeft hij een artikel geschreven over het onderwerp Kennismanagement.

Lees meer »

Presentaties TouW-symposium 'Enterprise architecture' beschikbaar

Op zaterdag 22 november 2014 was in het OU-studiecentrum in Amsterdam het jaarlijkse TouW-Informaticasymposium, voor studenten en docenten van het wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde. Deze keer was het thema 'Enterpise architecture'.

Lees meer »

Computer Science Education Research Conference 2015

De eerstvolgende Computer Science Education Research Conference (CSERC) vindt plaats op 23 en 24 april 2015 in Enschede. De organisatie van deze jaarlijkse conferentie is in handen van de Open Universiteit.

Lees meer »

Certified Professional Program in de schijnwerper

Gecertificeerd Javaprogrammeur

Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig Javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

naar Certified Professional Program Javaprogrammeur »

Blogs van medewerkers

Online filmpjes

Het lijkt me een goed idee om naast het geschreven materiaal van onze cursussen, en naast die interactieve begeleidingsbijeenkomsten, te experimenteren met korte filmpjes (liefst minder dan 10...

Cursus Business Intelligence klaar

Business intelligence en Big Data staan erg in de belangstelling. We zijn dus trots dat we daar nu een mastercursus over aanbieden. Vandaag zijn het Workbook en de Assignment bundle op...

CSERC 2014 in Berlijn

Woensdag 5 tot en met donderdag 6 november vond in Berlijn, in een gebouw van de Freie Universität Berlin, CSERC plaats, de Computer Science Education Research Conference. Het was een kleine...

Onderzoek naar programmeertutoren op CSERC

Van 5 tot en met 7 november  waren Hieke Keuning en Johan Jeuring in Berlijn bij de Computer Science Education Research Conference (CSERC) om hun onderzoek op het gebied van intelligente...

Niks weten van ICT kan niet meer!

In welk beroep je ook werkzaam bent, je krijgt in meer of mindere mate te maken met Informatie and Communitcatie Technologie of kortweg ICT. Wanneer een nieuw informatiesysteem, bijvoorbeeld een...

Infographic