Bachelor Informatica Topopleidng

Top-opleiding 2015

Cursus in de schijnwerper

Databases

Databases: het fundament onder alle IT-toepassingen waarbij informatie moet worden bewaard, en welke zijn dat niet? Door alle hypes heen zijn databases daarom blijvend actueel.

De cursus behandelt de voor de praktijk zo belangrijke relationele databases. Theorie en praktische oefeningen met de relationele gegevenstaal SQL zijn optimaal afgestemd. De cursus is didactisch bijzonder, niet in het minst door de Boekverkenner, die zorgt voor integratie van een elektronische tekstversie, de SQL-programmeeromgeving, het databasemanagementsysteem en de vele voorbeelddatabases. De software doet in deze cursus het routinewerk, u het denkwerk.

naar de cursus Databases »

Laatste nieuws

Afstudeerpresentatie Roy Egas

Roy Egas presenteert op dinsdag 17 maart 2015 om 10.00 uur in Eindhoven zijn afstudeerverslag 'Requirements elicitation, which method in which situation?' in het kader van de masterstudie Business Process Management and IT.

Lees meer »

Voorlichtingsbijeenkomst master Software Engineering

Op donderdagavond 16 april 2015 zijn belangstellenden van harte welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst van de nieuwe OU-masteropleiding Software Engineering. De bijeenkomst vindt plaats in studiecentrum Parkstad Limburg, maar is ook online te volgen.

Lees meer »

Geslaagde ontbijtsessie Smart Services Hub

Vanuit de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit verzorgden prof. dr. ir. Remko Helms en dr. Anda Counotte een presentatie voor de Smart Services Hub in Zuid-Limburg. Zij spraken tijdens de ontbijtsessie op dinsdag 24 februari 2015, waarbij meer dan vijftig mensen aanwezig waren.

Lees meer »

Startbijeenkomst masteropleiding Software Engineering

Op zaterdag 19 september 2015 zal in studiecentrum Utrecht een startbijeenkomst plaatsvinden van de masteropleiding Software Engineering, voor nieuwe en gevorderde studenten van de masters Software Engineering en Computer Science.

Lees meer »

Oratieboekjes Remko Helms en Johan Versendaal beschikbaar

Prof. dr. ir. Remko Helms en prof. dr. ir. Johan Versendaal hielden beiden op 13 februari 2015 hun inaugerele rede in de aula van de Open Universiteit in Heerlen. Ze zijn al enige tijd werkzaam als hoogleraren bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Helms heeft een aanstelling als hoogleraar Informatiekunde, Versendaal als bijzonder hoogleraar op de door Hogeschool Utrecht ingestelde leerstoel E-Business.

Lees meer »

TouW-bijeenkomsten op 21 maart en 6 juni 2015

TouW is de studievereniging voor en door studenten Informatica en informatiekunde van de Open Universiteit. De vereniging organiseert regelmatig symposia en andere bijeenkomsten, waarvan de twee eerstvolgende op 21 maart en 6 juni 2015 zijn.

Lees meer »

Activiteiten

Certified Professional Program in de schijnwerper

Gecertificeerd Javaprogrammeur

Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig Javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

naar Certified Professional Program Javaprogrammeur »

Blogs van medewerkers

Online filmpjes

Het lijkt me een goed idee om naast het geschreven materiaal van onze cursussen, en naast die interactieve begeleidingsbijeenkomsten, te experimenteren met korte filmpjes (liefst minder dan 10...

Cursus Business Intelligence klaar

Business intelligence en Big Data staan erg in de belangstelling. We zijn dus trots dat we daar nu een mastercursus over aanbieden. Vandaag zijn het Workbook en de Assignment bundle op...

CSERC 2014 in Berlijn

Woensdag 5 tot en met donderdag 6 november vond in Berlijn, in een gebouw van de Freie Universität Berlin, CSERC plaats, de Computer Science Education Research Conference. Het was een kleine...

Onderzoek naar programmeertutoren op CSERC

Van 5 tot en met 7 november  waren Hieke Keuning en Johan Jeuring in Berlijn bij de Computer Science Education Research Conference (CSERC) om hun onderzoek op het gebied van intelligente...

Niks weten van ICT kan niet meer!

In welk beroep je ook werkzaam bent, je krijgt in meer of mindere mate te maken met Informatie and Communitcatie Technologie of kortweg ICT. Wanneer een nieuw informatiesysteem, bijvoorbeeld een...

Infographic