Studietaak 3: Visies op en aanverwante begrippen van onderwijskwaliteit

Introductie

In studietaak 1 en 2 heeft u het begrip 'kwaliteit' onderzocht en heeft u naar de eisen gekeken die verschillende belanghebbenden kunnen stellen aan de kwaliteit van onderwijs. In studietaak 3 maakt u kennis met een aantal verschillende visies op kwaliteit van onderwijs en met een aantal begrippen, zoals kwaliteitsmanagement, kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole.

Opdracht

Visies op onderwijskwaliteit
In deze studeeropdracht kijkt u opnieuw naar het artikel van Carmichael et al. (2001). Lees hierbij vooral de paragraaf op p. 454 over Linking Practice to Theory en bestudeer de tabel waarbij Quality as Science en Quality as Art tegenover elkaar worden gesteld.

Begrippen over kwaliteit
In relatie tot kwaliteit worden veel verschillende begrippen gebruikt:

  • Kwaliteitszorg of quality assurance;
  • Kwaliteitscontrole of quality control;
  • Kwaliteitsmanagement of quality management.

Maar wat betekenen deze begrippen nu eigenlijk? En hoe zijn deze begrippen aan elkaar gerelateerd? Lees het document van de Citogroep over kwaliteitszorg in het onderwijs en de definities over quality assurance op p. 7 van het European Student Handbook on Quality Assurance en beantwoord deze vragen. Probeer ook na te gaan wat de motieven van scholen en opleidingen zijn om kwaliteit en kwaliteitszorg centraal te stellen.

Samenvatting en overzicht
Speciaal voor deze cursus is de overzichtstekst 'Kwaliteit van onderwijs: waar hebben we het over?' (Schlusmans, z.d.) geschreven. Deze tekst biedt een overzicht van de theorie die hier aan de orde is en geeft u de mogelijkheid om uw antwoorden te vergelijken en eventueel bij te stellen.