Onderzoeksmethoden en -technieken

[Noot: Deze pagina zal verder uitgewerkt worden en ingedeeld worden in subpagina's]

De wetenschap maakt gebruik van verschillende methoden en technieken om onderzoek op te zetten, uit te voeren en interpreteren. Deze methoden en technieken worden gebruikt om verschijnselen te onderzoeken, nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe kennis te ontwikkelen en vergaren. Die kunnen ook gebruikt worden om bestaande kennis te verbeteren / verder te brengen.

Deze sectie geeft praktische handvaten (i.e., methoden en technieken) om te onderzoeken. 

Soorten onderzoek
 • Kwalitatief
 • Kwantitatief
 • Mixed-method
 • Exploratief
 • Evaluatief
 • Descriptief
 • Correlationeel
 • Verklarend
 • Voorspellend

Designs

 • Desk-research / Reviewstudies
  • Literature Review
  • Meta-analysis
  • Systematic Reviews
 • Casussen (Case studies)
 • Observationeel
 • Experimenteel (simpel)
  • Pretest-Posttest Design
  • Control Group
  • Randomization
  • Randomized Controlled Trials
  • Between Subjects Design
  • Within Subject Design
 • Experimeteel (complex)
  • Factorial Design
  • Solomon Four-Group Design
  • Repeated Measures Design
  • Counterbalanced Measures Design
  • Matched Subjects Design
  • Bayesian Probability
 • Quasi-experimenteel / Semi-experimenteel
  • Field Experiment
  • Quasi-Experimental Design
  • Twin Studies
 • Design-based
 • Actie-onderzoek

Methodes

 • Survey (soorten schalen: Likert, Semantic differential)
 • Interview (Focusgroepen, Delphi, Expert Concept Mapping)
 • Interventie (Gerandomiseerd, Yoked, Counterbalanced)

Analyse

 • Parametrisch
 • Non-parametrisch
 • (Sociaal)Netwerkanalyse

Toetsing / Statistiek

 • Descriptief
 • t-toets
 • Factoranalyse
 • Regressie
 • Structural equation
 • Multi-level
 
 
Deze sectie kan worden onderverdeeld in subpagina's als er verschillende aanpakken en technieken zijn. 
0 Bijlagen
7493 Weergaven
Reacties