Blog

« Terug

Duurzame IT-er leent haar auto uit als powerplant

Deze week was ik bij het event Green IT Leaders Live, georganiseerd door Green IT amsterdam region. Daar ontdekte ik dat de flitsende groene IT-er haar auto niet hoeft te missen, sterker nog haar auto kan optreden als energiecentrale.

Sinds 2008 staat duurzame IT op onze topiclijst, maar het valt op dat er nog steeds veel studenten zijn die niet weten waarom het belangrijk zou zijn. Groene IT houdt rekening met het milieu, de planet. Duurzame IT houdt rekening met People, Planet en Profit. Dus winst maken zonder aantasting en verspilling van mens EN milieu. Omdat er maar één aarde is en de aarde een gesloten systeem is, moeten we zorgen dat we niet meer gebruiken dan er wordt gevormd. Dit is de basis van begrippen als circulaire economie en CO2-neutraal.

Een van de duurzame uitdagingen van IT-gebruik is dat het gepaard gaat met een hoog energiegebruik en dat dit meestal is gerelateerd aan een hoge CO2 uitstoot. Bovendien spreekt iedereen op weg naar de klimaattop in Parijs over het verminderen van het energiegebruik en de CO2 uitstoot. Naast IT worden het vliegtuig en de auto eveneens als boosdoeners gezien.

Veel van de huidige groen opgewekte stroom wordt niet op het moment dat het nodig is, gevormd. Er is dus behoeft aan een opslagmedium. Daarvoor wordt geëxperimenteerd met batterijen, maar die hebben als nadeel dat er veel bijzondere metalen in zitten, die vooral in China worden gewonnen. Hierover was onlangs bij de Chemische Kring Zwolle en interessante lezing van Jack Voncken, zie http://www.ree-info.nl/investeren/wat-zijn-rare-earth-elements/.

Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems van de TU Delft hield gisteren een zeer inspirerend verhaal over hoe elektrische auto’s rijden op een brandstofcel die gevoed wordt met waterstof en hoe diezelfde auto als hij geparkeerd staat vanuit waterstof elektriciteit aan het net kan leveren. Bij het rijden op waterstof ontstaat uitsluitend schoon water. De waterstof kan gemaakt worden uit biomassa of zonne- danwel windenergie: http://profadvanwijk.com/books/car-power-plant/. Op die manier is het waterstof in de auto het opslagmedium voor de groen opgewekte stroom.

Met zo’n auto is het voor de IT-er nog maar een kleine stap om groene software te ontwikkelen, die draait in een groen datacentrum of op een energiezuinige laptop, tablet of smartphone.

De nieuwste ontwikkelingen over groene datacentra in Nederland staan in een rapport van de Dutch Datacenter Association, Green IT amsterdam regio en Nederland ICT dat eveneens op het event werd gelanceerd: http://greenitamsterdam.nl/news/613-dutch-datacenter-report-on-green-it.

Reacties
Trackback URL: