Studietaak 2: Het competentiebegrip... perspectieven, kenmerken en verwante begrippen

Introductie

Het competentiebegrip wordt zowel in arbeidsorganisaties als in onderwijsinstellingen veelvuldig gehanteerd. Er worden echter verschillende definities gebruikt afhankelijk van de bril die wordt gedragen. Daar komt nog bij dat er een aantal verwante begrippen, zoals expertise, (sleutel)kwalificaties en vaardigheden, in omloop zijn die de discussie nogal eens vertroebelen.

In deze studietaak verdiept u uw kennis van en inzicht in het competentiebegrip door te kijken naar de perspectieven van waaruit competenties worden gedefinieerd. Daarnaast inventariseert u een aantal heersende definities van het begrip ‘competentie' en de kenmerken die deze definities met elkaar gemeen hebben. Verder onderzoekt u een aantal aanverwante begrippen en de relatie die deze begrippen met het competentiebegrip vertonen. Vervolgens analyseert u de meerwaarde van het begrip ‘competentie'.

Opdracht

In deze opdracht verdiept u uw kennis van het competentiebegrip door het bestuderen van twee bronnen die zich bezighouden met het abstracte, moeilijk definieerbare competentiebegrip. Lees hoofdstuk 3Competenties in soorten en maten' van Van Merriënboer, Van der Klink en Hendriks (2002) en het artikel van Westera (2001) en probeer hierbij antwoorden te vinden op de volgende vragen:

  • Vanuit welke verschillende perspectieven wordt er naar het competentiebegrip gekeken?
  • Wat zijn mogelijke definities van het begrip ‘competentie'? Vanuit welk perspectief of welke perspectieven wordt een specifieke definitie geformuleerd?
  • Welke gemeenschappelijke kenmerken kunnen er op basis van de verschillende definities worden onderscheiden?
  • In welke mate vertoont het competentiebegrip verwantschap met andere begrippen?
  • Wat is de meerwaarde van het competentiebegrip? Heeft het bestaansrecht? En welke problemen brengt dit begrip met zich mee?

U kunt uw uitwerking vergelijken met de terugkoppeling.