Cursuscode: T07131

Discrete wiskunde A+'

Meer informatie over Discrete wiskunde A, de cursus bestellen

Snapshot van Discrete wiskunde A

Alle cursussen van Informatica en Informatiekunde

Cursusinformatie

Deze cursus is de eerste van een tweetal cursussen uit ons cursusaanbod dat zich bezighoudt met de discrete wiskunde, een voor informatici zeer belangrijk onderdeel van de wiskunde. In deze eerste cursus wordt gekeken naar het rekenen met gehele getallen, naar belangrijke talstelsels zoals het binaire stelsel, en naar de grondslagen van de getaltheorie, zoals later bijvoorbeeld nodig bij programma's voor het versleutelen van gegevens. Informatici werken daarnaast vaak met databases; sommige achterliggende principes zijn gebaseerd op de verzamelingenleer. Bij het programmeren spelen recursie en inductie een belangrijke rol, zodat deze begrippen ook aan de orde komen. Bij het werken met gegevens spelen boom- en graafstructuren een essentiële rol; de belangrijkste principes worden behandeld. Hoewel niet het hoofdonderwerp van deze cursus, wordt toch ook enige aandacht besteed aan het werken met functies en hun grafieken, iets dat later bij de cursus Continue Wiskunde uitgebreid aan de orde komt. Ten slotte besteedt de cursus uitvoerig aandacht aan Logica. Zowel propositielogica als predicaatlogica worden besproken. Beide zijn belangrijk bij het implementeren van de logica in programma's.

Cursusmateriaal

Het volledige cursusmateriaal bestaat uit:

Werkboek van de Open Universiteit

Het werkboek bestaat uit vier delen. Het werkboek is aan de Open Universiteit ontwikkeld en heeft twee functies:

  • Het biedt theorie aan die bestudeerd moet worden.
  • Het biedt opdrachten en uitwerkingen aan ter ondersteuning van het leerproces.

Elektronische leeromgeving

Studenten kunnen gebruikmaken van een elektronische leeromgeving (ELO) met software, digitaal materiaal, sjablonen voor het uitwerken van opdrachten, discussieruimte en informatie over begeleiding.

Studiepunten

Het aantal studiepunten van deze cursus is 4,3 EC.

Inschrijving

Voor deze cursus gelden geen ingangseisen. U kunt zich voor de cursus dus direct inschrijven.

Opleidingen

Deze cursus maakt deel uit van de volgende opleidingen van de faculteit Management, Science & Technology:

Vakgebied

Deze cursus behoort tot het informatica-vakgebied Wiskunde en kunstmatige intelligentie.

Verantwoordelijk docent

Verantwoordelijk docent voor deze cursus is drs. Josje Lodder.