Cursuscode: T01211

Functioneel programmeren+'

Meer informatie over Functioneel programmeren, de cursus bestellen

Snapshot van Functioneel programmeren

Alle cursussen van Informatica en Informatiekunde

Cursusinformatie

Deze cursus geeft een introductie in het functioneel programmeren. In een functionele programmeertaal staan functies centraal: functies kunnen als argument worden meegegeven aan een andere functie, worden opgeleverd als resultaat of worden opgeslagen in een datastructuur. Dit maakt het mogelijk om programma's op een hoog abstractieniveau op te schrijven, wat leidt tot bondige programma's. In de cursus wordt gebruikgemaakt van Haskell, een moderne, lazy programmeertaal. Aan de hand van vele voorbeelden en oefeningen leert u programma's in Haskell te schrijven en gebruik te maken van de constructies die deze taal u biedt. Het bestuderen van een functionele programmeertaal geeft een andere kijk op het opstellen van een programma (ten opzichte van bijvoorbeeld een objectgeoriënteerde taal).

Cursusmateriaal

Het volledige cursusmateriaal bestaat uit:

Tekstboek

Graham Hutton,

Programming in Haskell,

Cambridge University Press, 2007

www.cs.nott.ac.uk/~gmh/book.html

Werkboek van de Open Universiteit

Het werkboek bestaat uit één deel. Het werkboek is aan de Open Universiteit ontwikkeld en heeft twee functies:

  • Het leidt de student door het tekstboek met studeeraanwijzingen, opdrachten en uitwerkingen.
  • Het biedt een stuk theorie dat niet voorkomt in het tekstboek, ook weer met opdrachten en uitwerkingen.

Elektronische leeromgeving

Studenten kunnen gebruikmaken van een elektronische leeromgeving (ELO) met software, digitaal materiaal, sjablonen voor het uitwerken van opdrachten, discussieruimte en informatie over begeleiding.

Studiepunten

Het aantal studiepunten van deze cursus is 4,3 EC.

Inschrijving

Voor deze cursus gelden geen ingangseisen. U kunt zich voor de cursus dus direct inschrijven.

Opleiding

Deze cursus maakt deel uit van de Bacheloropleiding Informatica (postpropedeuse) van de faculteit Management, Science & Technology.

Vakgebied

Deze cursus behoort tot het informatica-vakgebied Softwaretechnologie.

Verantwoordelijk docent

Verantwoordelijk docent voor deze cursus is dr. Bastiaan Heeren.