Advies masteropleiding Software Engineering

Als u tot de master wilt worden toegelaten, kunt u gratis advies aanvragen. Het doel is om op grond van uw vooropleiding en praktijkervaring een (niet-bindend) advies te geven over uw toelaatbaarheid tot de opleiding en het eventuele schakelprogramma. Ook wordt dan informatie gegeven over de verdere stappen in de procedure en over de inhoud en opbouw van de opleiding.

Als u er zeker van wilt zijn dat u in september kunt starten, dient u het gesprek voor 1 juli aan te vragen.

Als u er zeker van wilt zijn dat u in februari kunt starten, dient u het gesprek voor 1 december aan te vragen.

Tijdens de aanvraag kunt u de volgende documenten meeleveren:

  • Curriculum vitae. Dit moet naast uw persoonlijke gegevens een overzicht bevatten van genoten opleiding en relevante werkervaring. Tevens moet uw curriculum vitae een korte beschrijving bevatten waarin u aangeeft in welke mate en op welke wijze u gedurende opleiding en/of werk de competenties leidinggeven, samenwerken in een multidisciplinair team en ontwikkelen van een groot softwaresysteem hebt opgedaan.

  • Kopieën van behaalde getuigschriften/diploma's (deze hoeven nog niet gewaarmerkt te zijn). Hierbij moet u tevens een beschrijving aanleveren van het afgelegde curriculum, bijvoorbeeld beschreven in de studiegids van een opleiding (dat wil zeggen een beschrijving van de inhoud, het niveau en de omvang van de door u gevolgde vakken; voor niet-CROHO-opleidingen, zoals professionele certificeringen, dient u tevens informatie te verstrekken over de wijze van tentaminering).