Afkortingen

 

Afkorting Master begeleid Master 4,3 EC-variant of bachelorcursus
Abi   Afstudeerproject bachelor informatica
ACM-CS   Academische competenties in de master CS
ACM-SE   Academische competenties in de master SE *
AF Afstudeeropdracht
AF-CS Afstudeeropdracht Computer Science nieuw Afstudeeropdracht Computer Science
AF-SE Afstudeeropdracht Software Engineering nieuw Afstudeeropdracht Software Engineering
AW Academic writing  
BDFP   Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen
BI Business intelligence  
BP Bedrijfsprocessen nieuw Bedrijfsprocessen
BPM&IT Masteropleiding Business Process Management and IT begeleid Masteropleiding Business Process Management and IT 4,3 EC-variant
BS   Besturingssystemen
CS Masteropleiding Computer Science begeleid Masteropleiding Computer Science 4,3 EC-variant
CSA   Capita selecta afstudeeropdracht CS
CPP Certified Professional Program
CvP   Concepten van programmeertalen
D&A   Datastructuren en algoritmen
DB   Databases
DP Design patterns nieuw Design patterns
DV   Documentverwerking
DWA   Discrete wiskunde A
EA Enterprise architecture  
EC European Credits (studiepunten: 1 EC = 28 uur)
FT&A   Formele talen en automaten (homologatie)
hom   Homologatie
IPA   Informatie- en procesarchitectuur
ITGo IT Governance nieuw IT Governance
L&I   Logica en informatica (homologatie)
OBR Rule-based Design Ontwerpen met bedrijfsregels
OBR-CS Rule-based Design for CS  
OOAO   Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
OPIJ1   Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
OPIJ2   Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2
OU Open Universiteit
PM   Procesmodelleren (homologatie)
Prem FT Premaster Formele technieken  
Prem MW Premaster Managementwetenschappen  
Prem PT Premaster Programmeertechnieken  
Q Kwartiel: 1/4 van een studiejaar (7,5 EC)  
RE   Requirements engineering
RP Research preparation  
S&IT   Security en IT
SA Software architecture nieuw Software architecture
SE Masteropleiding Software Engineering begeleid Masteropleiding Software Engineering 4,3 EC-variant
Sevo Software evolution nieuw Software evolution
SLC Software life cycle  
Soco   Software composition
Soma   Softwaremanagement
SoSe Software security nieuw Software security
SVT System verification and testing  
SVV   Software verification and validation
VAF Voorbereiding afstudeeropdracht
VAF-CS Voorbereiden afstudeeropdracht CS Voorbereiding afstudeeropdracht CS
VAF-SE Voorbereiden afstudeeropdracht SE Voorbereiding afstudeeropdracht SE
VO   Verdiepingsopdracht *

 

* Academische competenties in de master SE bestaat uit twee Verdiepingsopdrachten en coaching.