Master Software Engineering

De belangrijkste eigenschappen van deze wo-master zijn:

  1. De omvang van een cursus in studiepunten is een veelvoud van 2,5 EC.
  2. Elk vak wordt aangeboden in een vaste periode van het jaar (kwartiel), aangeduid met Q.
  3. De omvang van de kwartielen is 7,5 EC.
  4. Begeleiding en tentamen vinden plaats gedurende het kwartiel.
  5. Een student kan een kwartiel eerder beginnen met zelfstandig vooruitwerken in het materiaal.
  6. Als de deadline (einde van het kwartiel) niet wordt gehaald, dan is er aan het eind van het volgende kwartiel een nieuw inlevermoment, bovendien in de inhaalweek in augustus.
  7. In overleg met uw mentor kunt u ook sneller of langzamer studeren; dit schema levert daartoe de bouwblokken.
  8. Samen met de informatie over toelating hebt u een beeld over het hele traject dat u moet doen. De vakken van de premaster én de master vindt u in het rooster.