Start- en voorlichtingsbijeenkomsten masteropleiding Software Engineering

Archief

Hieronder vindt u de programma's van voorbije start- en voorlichtingsbijeenkomsten van de masteropleiding Software Engineering, en de presentaties die op de betreffende dag zijn gehouden.

Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 11 april 2017, studiecentrum Utrecht

19.00-19.30 De opleiding Software Engineering (prof. dr. Marko van Eekelen, programmaleider)
19.30-19.50 Ervaringen met de master Software Engineering (Marion de Groot, student)
19.50-20.00 Koffie, inkijken materiaal, gesprekjes achter de schermen
20.00-20.30 Programma, toelating en wijze van studeren (dr. Bastiaan Heeren, afstudeercoördinator)

Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 12 april 2016, studiecentrum Utrecht

19.00-19.45 De opleiding Software Engineering (Prof. dr. Marko van Eekelen, programmaleider)
19.30-19.50 Ervaringen met de master Software Engineering (Geert-Jan Hut, student)
19.50-20.00 Koffie, inkijken materiaal, gesprekjes achter de schermen
20.00-20.30 Toelatingseisen & deeltijdstudie bij de OU (Dr. Bastiaan Heeren, afstudeercoördinator)

Startbijeenkomst donderdag 4 februari 2016, studiecentrum Utrecht

Voorlichtingsbijeenkomst donderdag 16 april 2015, studiecentrum Parkstad Limburg

19.00-19.50 Prof. dr. Marko van Eekelen over de inhoud
19.50-20.05 Koffie, inkijken materiaal, gesprekjes achter de schermen
20.05-20.25 Dr. Anda Counotte over hoe studeren

Startbijeenkomst donderdag 5 februari 2015, studiecentrum Utrecht

16.30-17.15 Welkom en voorstelronde (dr. Anda Counotte)
17.15-17.45 Doelgericht studeren (plannen, volgorde, community, uitwisseling van ervaringen, enzovoort) (dr. Anda Counotte)
17.45-18.15 Broodjes, contacten leggen (partner voor Design patterns zoeken) en persoonlijke vragen rondom de organisatie van de studie stellen
18.15-19.00 Hoofdlijnen van Design patterns (dr. ir. Harrie Passier)
19.00-19.15 Koffie
19.15-19.45 Inhoud, tentamen en begeleiding van de overige vakken uit de master en premasters (dr. Anda Counotte)
19.45-20.15 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting (dr. ir. Harrie Passier en dr. Anda Counotte)

Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 13 mei 2014, studiecentrum Utrecht

19.00-19.15 Ontvangst, koffie, inkijken materiaal
19.15-19.45 Prof. dr. Marko van Eekelen over de inhoud
19.45-20.10 Ervaring van een student: hoe maakt hij tijd vrij, wat vindt hij leuk/uitdagend?
20.10-20.25 Koffie, inkijken materiaal, gesprekjes achter de schermen
20.25-20.45 Dr. Anda Counotte over hoe studeren
20.45 Afsluiting

Startbijeenkomst zaterdag 21 september 2013, studiecentrum Utrecht

11.00-11.40 Welkom en voorstelronde (dr. Anda Counotte-Potman)
11.40-12.30 Security in de master SE, de 'krenten' uit de cursussen Security en IT en Software security (dr. ir. Harald Vranken)
12.30-13.30 Lunch met gelegenheid om cursussen in te kijken, contacten te leggen en persoonlijke vragen rondom de organisatie van de studie voor te leggen
13.30-14.00 Doelgericht studeren (plannen, volgorde, community, jaarrooster, uitwisseling van ervaringen, enzovoort) (dr. Anda Counotte-Potman)
14.00-14.30 Inhoud, begeleiding en tentamen van de overige cursussen (dr. Anda Counotte-Potman)
14.30-15.00 Gelegenheid tot stellen van vragen en afsluiting (dr. ir. Harald Vranken en dr. Anda Counotte-Potman)