Structuur en kwaliteit van de opleiding

Centraal in het curriculum staan de ontwikkeling en het onderhoud van hoge-kwaliteitsoftware, met aandacht voor zowel de procesmatige als de technische kant. Daarbij zijn drie aspecten onderscheiden:

  1. Software architecture richt zich op het hoog-niveau-ontwerp van goed gestructureerde en goed onderhoudbare software. Cursussen zijn Design patterns, Software composition en Software architecture.
  2. Software quality management richt zich op de kwaliteit in de fasen van de software-lifecycle en het managen daarvan, zowel aan het begin bij het bepalen van de requirements als later wanneer de software evolueert. Cursussen zijn Software evolution, Requirements engineering en Softwaremanagement.
  3. Software quality assurance richt zich op (formele) technieken voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbepaling, zowel wat functionele als niet-functionele eigenschappen betreft. Cursussen zijn Software security en Software verification and validation.

In het programma komen al deze drie aspecten aan de orde. Bij het afstudeertraject van vijf modulen maakt u een keuze, waardoor het accent op een van de drie aspecten komt te liggen. Het afstudeeronderwerp sluit bij voorkeur aan bij onderzoek aan de Open Universiteit en heeft een onderdeel waarin gebruikssoftware wordt ontwikkeld: hetzij ten behoeve van de onderzoekers, hetzij om resultaten van het onderzoek toe te passen in een bedrijfssituatie. Voorafgaand aan het afstuderen oefent u de vereiste academische competenties in een aparte module, bestaande uit coaching en verdiepingsopdrachten bij Design patterns, Software evolution en Software verification and validation. Deze competentiemodule loopt parallel aan de inhoudelijke cursussen.

Verschillende van deze vakken zijn ontwikkeld in samenwerking met andere universiteiten: Software architecture met de Universiteit Utrecht, Software verification and validation en Software security met de Radboud Universiteit. Software evolution wordt in aangepaste vorm overgenomen van de Universiteit van Amsterdam en voor Requirements engineering wordt samengewerkt met de Université Catholique de Louvain.

In het voorjaar van 2012 heeft deze wetenschappelijke masteropleiding de Toets Nieuwe Opleiding van de NVAO doorstaan en de accreditatie verkregen.

De onderstaande figuur toont een ruwe positionering van de vakken uit onze 4,3 EC-opleiding binnen het SE-domein (grijs weergegeven en ontleend aan de indeling van Computing Curricula 2005). Elk aspect heeft daarbij een eigen kleur gekregen: roze voor software architecture, groen voor software quality management en geel voor software quality assurance. De figuur laat zien dat ons vakkenpakket het SE-gebied goed afdekt. Iedere lijn heeft bovendien zijn eigen deelgebied: software quality management zit vooral bovenin (Application Technologies), software architecture bestrijkt vooral het middengebied en software quality assurance heeft duidelijk het meest theoretische karakter.

 

afkortingen »