Veel gestelde vragen

Vraag

Levert de master Software Engineering een internationaal erkende titel op?

Antwoord

Ja en nee.

Ja, want de graad MSc (of ir.) is wel internationaal erkend en afgestudeerden mogen deze internationale titel voeren.

Nee, de erkenning van de opleiding als equivalent van een specifieke buitenlandse graad vergt een inhoudelijk besluit van de nationale autoriteiten.

Specifiek voor Vlaanderen geldt dat alle Nederlandse graden worden erkend als equivalent met een Vlaamse graad, omdat de NVAO door Nederland en Vlaanderen wordt gedeeld. Zie de website van de NARIC voor meer informatie.

Vraag

Zijn er nationaal of internationaal vergelijkbare opleidingen in Software Engineering?

Antwoord

Nationaal bij de Universiteit van Amsterdam: zij biedt een keuze uit voltijd of deeltijd, met aanwezigheid op locatie.

Internationaal bij de University of Oxford (Verenigd Koninkrijk) en de Carnegie Mellon University (Verenigde Staten).