Bacheloropleiding Informatica

Studiegids 2017-18 2016-17
Bachelor Informatica

 

Kan informatie-uitwisseling met klanten niet makkelijker? Wat kost dat? Welke oplossing past in de bedrijfsstrategie? Om deze vragen te beantwoorden is actuele kennis over het vakgebied, tools en toepassingen in uw organisatie nodig.

De bacheloropleiding Informatica bevindt zich op het snijvlak van de vakgebieden informatietechnologie en communicatietechnologie (informatica). De opleiding biedt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de actuele technologische ontwikkelingen vanuit een toepassingsgericht, bedrijfsmatig perspectief. U krijgt een uitstekende vakinhoudelijke basis zodat u als adviseur, ontwerper of beheerder van ict-toepassingen verder kunt groeien.

meer informatie »

Vernieuwing vakken NOM bachelor Informatica 2017-2018

De vernieuwing van de bachelor in het kader van het NOM (nieuwe onderwijsmodel) gaat gestaag door. Een aantal cursussen wordt in 2017-2018 vervangen door een opvolger, of komt te vervallen, waardoor de mogelijkheid tot inschrijving per 30 juni 2017 stopt. Studenten die de oude versies van de cursussen nog willen doen, moeten zich dus tijdig inschrijven.

Voor de bachelor Informatica gaat het hierbij om de volgende cursussen.

Vervallen cursussen

  • T08141 Continue wiskunde
  • T38131 Webcultuur
  • T16141 De werking van computersystemen
  • T51211 Ontwikkelpracticum

Opgevolgde cursussen

De curssussen die opgevolgd worden, zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Een deel van de curssusen is variabel, en een deel van de curssussen is vast. In de derde kolom van de tabel staat de soort cursus, en voor vaste cursussen in welk kwartiel deze zijn ingeroosterd.

 

Oude cursus Nieuwe cursus Variabel/vast
T01211 Functioneel programmeren IB1602 Functioneel programmeren Vast (kwartiel 1)
T04211 Procesmodelleren IB1702 Procesmodelleren Variabel
T20221 Security en IT IB1802 Functioneel programmeren Vast (kwartiel 4)
T25151 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1 IB1102 Objectgeoriënteerd programmeren Vast (kwartiel 1)
T26241 Datastructuren en algoritmen IB1502 Datastructuren en algoritmen Vast (kwartiel 1)
T27231 Besturingssystemen IB1302 Besturingssystemen Vast (kwartiel 2)
T34141 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen IB1002 Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen Vast (kwartiel 2)
T42241 Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2 IB0902 Geavanceerd objectgeoriënteerd programmeren Vast (kwartiel 3)
T58221 Webapplicaties: de clientkant IB1902 Webapplicaties: de clientkant Vast (kwartiel 2)
T22321 Formele talen en automaten IB0802 Formele talen en automaten Variabele cursus (begeleiding kwartielen 3 en 4)
T36131 Communicatietechnologie IB0702 Computernetwerken Variabel (begeleiding kwartielen 1 en 2)
T43311 Academische competenties in de bachelor informatica 1 IB1402 Communicatievaardigheden Variabel
T44311 Academische competenties in de bachelor informatica 2 IB2002 Wetenschappelijke schrijfvaardigheden Variabel

 

Reeds gestopte cursussen

  • T63211 Propedeuseproject informatica: de inschrijving is gestopt per 1-5-2017. De cursus wordt opgevolgd door IB1202 Practicum ontwerpen en implementeren, tweemaal per jaar een vaste cursus in kwartiel 1 en kwartiel 3.
  • T61327 Afstudeerproject: de inschrijving stopt per 30-9-2017, wordt per 1-2-2018 opgevolgd door IB9906 Afstudeerproject, tweemaal per jaar vaste cursus in kwartiel 1 en 2 en in kwartiel 3 en 4.