Gratis cursussen & snapshots

Gratis cursussen

De Open Universiteit heeft een aantal gratis cursussen. Deze cursussen kunnen kosteloos worden gedaan en hebben meestal een omvang van ongeveer 25 studie-uren. Het niveau van de cursussen is op universitair startniveau.

Bent u geïnteresseerd in de informatica, dan zijn de volgende cursussen interessant:

Voormalige cursussen

De Open Universiteit vernieuwt jaarlijks een deel van haar cursussen.

Sommige cursussen gaan uit het aanbod omdat er geen plaats meer voor is in het curriculum. Vaak zijn (delen van) deze voormalige cursussen nog steeds interessant en relevant om te lezen.

Een selectie van deze cursussen stellen we hier gratis ter beschikking, onder Voormalige cursussen.

U kunt ze lezen via de techniek van weblezen via Inzage of downloaden als pdf.

Op dit moment is beschikbaar:

Snapshots

De meeste cursussen hebben een snapshot waarmee een inkijkje in de cursus wordt geboden. Een snapshot bestaat uit enkele geselecteerde hoofdstukken uit het cursusmateriaal die u gratis kunt inzien.

De geselecteerde hoofdstukken in de snapshots zijn niet alleen interessant om een beeld van de cursus te vormen. Ze kunnen ook elk afzonderlijk worden bekeken en geven dan informatie over een bepaald onderwerp.

Bij de volgende cursussen kunt u snapshots bekijken:

IM0001Academic Writing nieuw
Academic writing
T52321Academische competenties in de master CS
Doelgericht studeren
T33311Academische competenties in de master SE
Doelgericht studeren
T41111Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen
Studeerwijzer Basisconcepten van datastructuren, formele talen en programmeertalen
B44322Bedrijfsprocessen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Procesdefinitie en -identificatie
T27231Besturingssystemen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
IM0002Business Intelligence
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Workbook tot en met Learning unit 5
T36131Communicatietechnologie
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Transmissiemedia
Local-areanetwerken
Eindtoets
T12341Concepten van programmeertalen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Waarden en typen
Andere paradigma's en concepten
Eindtoets
T03211Context van informatica
Colofon
Introductie
Een informatiesysteem is (onderdeel van) een sociaal systeem
Screenshot van de webcursus
T08141Continue wiskunde
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Integreren
T14161Databases
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Relationele databases: structuur
Relationele databases: regels
T26241Datastructuren en algoritmen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Arrays and linked lists
Recursion
Stacks and queues
Eindtoets
Huiswerkopgaven: voorbeeldserie
Huiswerkopgaven: uitwerking
T16141De werking van computersystemen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
De betekenis van moderne computersystemen
Opbouw van een computer
De instructiesetarchitectuur
Eindtoets
IM0102Design Patterns nieuw
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Strategy en Bridge
T07131Discrete wiskunde A
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Kennismaking met grafen
Kennismaking met propositielogica
Voorbeeldtentamen
T33131Discrete wiskunde B
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Combinatoriek
Boolealgebra's
Eindtoets
Antwoorden eindtoets
T49221Documentverwerking
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
IM0003Enterprise Architecture
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Dynamische architectuur
Principes van het jezuïetenonderwijs en Tarski's conventie-T
T22321Formele talen en automaten
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Introduction to the theory of computation
Eindtoets
T01211Functioneel programmeren
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Opdracht 1: Functionele figuren
Startversie bij de eerste opdracht
Installatiehandleiding software
Eindtoets
T48221Informatie- en procesarchitectuur
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Dynamische architectuur
Principes van Jezuïetenonderwijs en Tarski's conventie-T
Sjabloon praktijkwerkstuk
T28141Inleiding informatica
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Google en het vakgebied informatica
Systemen en systeemontwikkeling
Eindtoets
B70332IT-Governance
Introductie
Introductie, selectie auditorganisatie, samenstellen auditteam en planning werkzaamheden
Kansen en bedreigingen
Individueel eindverslag
The IT-Governance Audit (IGA)
T56211Kunstmatige intelligentie
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Fuzzy expert systemen
Zelf experimenteren met fuzzy logic
Handleiding software
T41221Logica en informatica
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Propositielogica: syntax en semantiek
T37121Model-driven development
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Van informatiemodel naar informatiesysteem
T34141Objectgeoriënteerd analyseren en ontwerpen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Domeinmodellen
Eindtoets
T25151Objectgeoriënteerd programmeren in Java 1
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Verkiezingen in Java
Eindtoets
Tegels
Verkiezingen
T42241Objectgeoriënteerd programmeren in Java 2
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Objectgeoriënteerd ontwerpen
Overerving (1)
Eindtoets
Register
Programmeerprojecten bij de eerste twee hoofdstukken
Installatiehandleiding Eclipse
Handleiding gebruik Eclipse
Handleiding installatie programmeerprojecten
T18321Ontwerpen met bedrijfsregels
Rule Based Design - Contents
Rule Based Design - Concepts and relations
Business Rules Manifest - De grondbeginselen van onafhankelijke regels
T39311Organisatie van ict in bedrijven en ketens
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Vormen van online dienstverlening door overheden
Samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties in ketens
T50221Programmeerpracticum
Handleiding Programmeerpracticum
T02211Propedeuseproject informatiekunde
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Taak 1
T65311Requirements engineering
Inhoudsopgave van het tekstboek
Informatie over de tool Objectiver
T05211Requirements voor informatiesystemen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Stakeholders
Eindtoets
IM0101Research Preparation
Opdrachtomschrijving Research preparation
IM0403Rule-based Design
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Ampersand
Concepts and Relations
T20221Security en IT
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Security en IT: inleiding
Bedreigingen voor computernetwerken - voorkomen van een aanval
Eindtoets
T64211Semantic web
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
IM0203Software Architecture nieuw
Colofon en inhoudsopgave
Introduction to software architecture
Requirements engineering and quality attributes
Architectural patterns
T07351Software engineering
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Aspect-oriented software enigineering
Eindtoets
T66311Software evolution
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Opdracht 1: Softwaremetrieken
A Practical Model for Measuring Maintainability
IM0202Software Evolution nieuw
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Opdracht 1: Softwaremetrieken
A Practical Model for Measuring Maintainability
IM0303Software Life Cycle
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Life Cycle Models
A Spiral Model of Software Development and Enhancement
Requirements Engineering: Setting the Scene
T24331Software management
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Life cycle models
A Spiral Model of Software Development and Enhancement
Software Management's Seven Deadly Sins
T58221Webapplicaties: de clientkant
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Internet en het World Wide Web
HTML
CSS
Inleiding JavaScript
Functies, objecten, arrays en exceptions
Reader Eloquent JavaScript
T21331Webapplicaties: de serverkant
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Java Server Pages
Eindtoets
Korte programma's
Uitwerkingen van de opdrachten
T38121Webcultuur
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
Meten van cultuur
Usability design
T35231XML: theorie en toepassingen
Colofon en inhoudsopgave
Introductie
XML in perspectief
Beginselen van XML
Eindtoets
Eclipse en Oxygen (30-dagenversie)
Projectbestanden