Laatste nieuws

Geslaagde TouW-dag over onderzoek Informatica

Op zaterdag 21 maart 2015 was in het OU-studiecentrum in Utrecht de eerste TouW-dag van dit jaar, voor studenten en docenten van het wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde. Deze keer was het thema 'Onderzoek Open Universiteit Informatica'.

Lees meer »

Masters Computer Science en Software Engineering topopleidingen

De Open Universiteit is in de Keuzegids Masters 2015, die 25 maart is verschenen, 'de best beoordeelde universiteit voor masters'. Zes van de negen masters scoren de eerste plaats in de rankings van hun studierichtingen. Bovendien kent de redactie twee van de negen beoordeelde masteropleidingen het predicaat 'topopleiding' toe: de masteropleidingen Computer Science en Software Engineering. In de Keuzegids Universiteiten 2015, waarin alle wo-bachelors worden vergeleken, werd de OU al uitgeroepen tot 'Beste universiteit 2015'.

Lees meer »

Voorlichtingsbijeenkomst master Software Engineering

Op donderdagavond 16 april 2015 zijn belangstellenden van harte welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst van de nieuwe OU-masteropleiding Software Engineering. De bijeenkomst vindt plaats in studiecentrum Parkstad Limburg, maar is ook online te volgen.

Lees meer »

Startbijeenkomst masteropleiding Software Engineering

Op zaterdag 19 september 2015 zal in studiecentrum Utrecht een startbijeenkomst plaatsvinden van de masteropleiding Software Engineering, voor nieuwe en gevorderde studenten van de masters Software Engineering en Computer Science.

Lees meer »

Oratieboekjes Remko Helms en Johan Versendaal beschikbaar

Prof. dr. ir. Remko Helms en prof. dr. ir. Johan Versendaal hielden beiden op 13 februari 2015 hun inaugerele rede in de aula van de Open Universiteit in Heerlen. Ze zijn al enige tijd werkzaam als hoogleraren bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Helms heeft een aanstelling als hoogleraar Informatiekunde, Versendaal als bijzonder hoogleraar op de door Hogeschool Utrecht ingestelde leerstoel E-Business.

Lees meer »

TouW-bijeenkomsten op 21 maart en 6 juni 2015

TouW is de studievereniging voor en door studenten Informatica en informatiekunde van de Open Universiteit. De vereniging organiseert regelmatig symposia en andere bijeenkomsten, waarvan de twee eerstvolgende op 21 maart en 6 juni 2015 zijn.

Lees meer »

Computer Science Education Research Conference 2015

De eerstvolgende Computer Science Education Research Conference (CSERC) vindt plaats op 23 en 24 april 2015 in Enschede. De organisatie van deze jaarlijkse conferentie is in handen van de Open Universiteit.

Lees meer »