Open bacheloropleiding Informatica

De Open Universiteit biedt studenten de mogelijkheid om een Open bachelorprogramma te volgen. Hierin kunnen studenten die een bredere wo-bacheloropleiding willen volgen of die reeds elders een (gedeeltelijke) wo-opleiding hebben gevolgd, eerder behaalde wo-vakken inbrengen in het Open bachelorprogramma.

De Open bachelor bij de Open Universiteit kenmerkt zich door een combinatie van vakkenpakketten uit verschillende programma's, van verschillende faculteiten dus. Ten minste twee en in de praktijk niet meer dan drie. Het heeft dus een multidisciplinair karakter.

De Open bachelor bestaat uit drie onderdelen: het facultaire deel (dit is 2/3 deel van het pakket), het verbredingpakket en de vrije ruimte (deze laatste twee vormen 1/3 deel van het totale Open bachelorprogramma). Er zijn verschillende keuzemogelijkheden wat betreft studierichtingen en verbredingpakketten.

meer informatie »

Open University College: programma Liberal Arts & Sciences

Het Open University College van de Open Universiteit biedt een bachelorprogramma Liberal Arts & Sciences aan met een bijzondere opzet. Een programma waarbij u vakken kunt kiezen uit onze omvangrijke wetenschapsgebieden en waarin u zelf de gewenste verdieping kiest. Speciaal bedoeld voor breed georiënteerde mensen die graag over grenzen heen durven te kijken. Meer informatie op de website over Liberal Arts & Sciences.