Publicaties

De resultaten van onderzoek en discussie van onze medewerkers worden gepresenteerd in publicaties.

Volg de navigatie in het linkermenu voor de publicaties per jaar.

DSpace is de centrale repository voor publicaties rond onderzoeksactiviteiten binnen de Open Universiteit, waaronder ook de recente scripties van de masteropleidingen Business Process Management and IT, Computer Science en Software Engineering.