Opleidingen Informatica en informatiekunde

Onze bacheloropleidingen:

Bachelor Informatica
Bachelor Informatiekunde
Open bachelor Informatica

studiegids Informatica doorbladeren
studiegids Informatica aanvragen/downloaden
studiegids Informatiekunde doorbladeren
studiegids Informatiekunde aanvragen/downloaden

 

Onze masteropleidingen:

Master Business Process Management and IT
Master Software Engineering
Master Computer Science

studiegids Business Process Management and IT doorbladeren
studiegids Business Process Management and IT aanvragen/downloaden
studiegids Software Engineering doorbladeren
studiegids Software Engineering aanvragen/downloaden
studiegids Computer Science doorbladeren
studiegids Computer Science aanvragen/downloaden

Cursus in de schijnwerper

Model-driven development

Het ontwikkelen van informatiesystemen is en blijft een lastig ambacht. De benodigde modelleervaardigheden kunnen alleen door ervaring worden geleerd. Deze cursus geeft dit ambacht weer de plek die het verdient. U werkt met prachtig, modern gereedschap: ontwikkelsoftware die de gemaakte modellen direct omzet in werkende applicaties. Zodoende wordt een iteratief en in wezen experimenteel proces van systeemontwikkeling ondersteund. U voert dit proces uit aan de hand van veel voorbeelden, informatiepatronen en opdrachten.

Voor deze cursus geldt, net als voor de voorafgaande cursus Databases: de software doet het routinewerk, u doet het denkwerk.

naar de cursus Model-driven development »

Laatste nieuws

Afstudeerpresentatie: Move ordering in chess using realization probability search

Op donderdag 20 april 2017, van 15 tot 16 uur, presenteert Dirk Wuytack in Nijmegen zijn afstudeerscriptie 'Move ordering in chess using realization probability search', ter afsluiting van zijn masteropleiding Software Engineering.

Lees meer »

Voorlichtingsbijeenkomst masteropleidingen Software Engineering en Computer Science

Op dinsdag 11 april 2017 zal in studiecentrum Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden van de masteropleidingen Software Engineering en Computer Science. De bijeenkomst kan ook online worden bijgewoond.

Lees meer »

Activiteiten

Er zijn op dit moment geen activiteiten gepland.

Certified Professional Program in de schijnwerper

Gecertificeerd Javaprogrammeur

Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig Javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

naar Certified Professional Program Javaprogrammeur »

Blogs van medewerkers

Recording a MOOC on System Validation: Some Experiences

Recently I visited Halmstad University . Together with Mohammad Mousavi , we recorded a MOOC (Massive Open Online Course) on the subject of system validation. The MOOC goes with the book ...

Artikel: Benchmarking Parity Games

Volgende week, op 24 April, presenteer ik het artikel Benchmarking Parity Games op de conferentie  FSEN 2015  in Tehran, Iran. De belangrijkste bijdrage van dit artikel is...

Niks weten van ICT kan niet meer!

In welk beroep je ook werkzaam bent, je krijgt in meer of mindere mate te maken met Informatie and Communitcatie Technologie of kortweg ICT. Wanneer een nieuw informatiesysteem, bijvoorbeeld een...

Informatica: hoe lang nog?

Bij de meeste wetenschappen is het moment van hun ontstaan moeilijk aan te wijzen. Is de wiskunde begonnen toen de oude Egyptenaren regels opstelden om de dankzij overstroming van de Nijl...

Security conferenties

In de afgelopen weken woonde ik twee interessante conferenties bij, waarvan hier een kort verslag. Allereerst was dit ICT.OPEN 2013 eind november te Eindhoven, waar dit jaar 6 thema's...

Bekijk de video Informatica en informatiekunde