Studiegids Informatica 2013-2014

Cursus in de schijnwerper

Requirements voor informatiesystemen

Voordat een informatiesysteem wordt ontwikkeld, moeten de behoeftes ofwel requirements van toekomstige gebruikers in kaart worden gebracht. Requirements staan centraal in deze nieuwe cursus. Verder is er een netwerk van gerelateerde begrippen, bijvoorbeeld stakeholder, doel, prioriteit, scenario. Sleutelwoorden voor elk van deze begrippen zijn: vinden, specificeren en valideren.

Bij het specificeren wordt gebruikgemaakt van grafische modellen zoals contextdiagrammen en doelmodellen, maar ook van sjablonen en gestructureerde teksten.

Verschillende invalshoeken voor het ontdekken van requirements komen aan bod, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in individuen, groepen en artefacten. Technieken die worden besproken zijn bijvoorbeeld interview en observatie bij individuen en brainstormsessie en workshop bij groepen.

naar de cursus Requirements voor informatiesystemen »

Laatste nieuws

Bachelor-afstudeerproject Protégé Fresnel editor

De bachelorstudenten Tim Zwanenberg en Thomas Brenninkmeijer geven op dinsdag 26 augustus 2014 de eindpresentatie van het project 'Protégé Fresnel editor' in het kader van de cursus 'Afstudeerproject bachelor informatica'.

Lees meer »

Startbijeenkomst masteropleiding Software Engineering

Op dinsdag 9 september 2014 zal in studiecentrum Utrecht een startbijeenkomst plaatsvinden van de masteropleiding Software Engineering.

Lees meer »

Europese introductiecursus Green Sustainable Data Centres online

OU-docent en -onderzoeker Anda Counotte nam deel aan een Europees project waarin een introductiecursus Green Sustainable Data Centres werd gemaakt.

Lees meer »

Certified Professional Program in de schijnwerper

Gecertificeerd Javaprogrammeur

Dit Certified Professional Program leidt u op tot een volwaardig Javaprogrammeur met een gedegen theoretische kennis en een goede praktische vaardigheid.

In de opleiding ligt de nadruk op toepassingsgerichte opdrachten, in combinatie met de theorie van Java en objectoriëntatie (OO). De ervaring leert dat cursisten voldoende bezinkingstijd nodig hebben om zich het OO-paradigma eigen te maken. Hiermee is bij de opzet van het programma rekening gehouden: er is dus geen sprake van een stoom- of knoppencursus.

naar Certified Professional Program Javaprogrammeur »

Blogs van medewerkers

OUX: van pilot naar NOM?

Toen we – inmiddels bijna twee jaar geleden – zijn gestart met OUX was onduidelijk wat de toekomst en consequenties zouden zijn van deze pilot. Inmiddels is duidelijk dat de OU-leiding veel ideeën...

Informatica: hoe lang nog?

Bij de meeste wetenschappen is het moment van hun ontstaan moeilijk aan te wijzen. Is de wiskunde begonnen toen de oude Egyptenaren regels opstelden om de dankzij overstroming van de Nijl...

Op zoek naar een nieuwe collega

Ik ben heel blij dat we bij de Open Universiteit een nieuwe Universitair Docent voor de Master Software Engineering kunnen aannemen. De Master Software Engineering heeft een jaarlijkse...

Asynchrone communicatie in het onderwijs

Asynchrone verbindingen, weten we uit de Informatica. Als je vanuit een webpagina synchroon verbinding legt met een webserver (bijvoorbeeld door op een link te klikken of een fomulier op te sturen)...

Security conferenties

In de afgelopen weken woonde ik twee interessante conferenties bij, waarvan hier een kort verslag. Allereerst was dit ICT.OPEN 2013 eind november te Eindhoven, waar dit jaar 6 thema's...

Infographic