Studeren aan de OU

Aan de Open Universiteit studeert u op uw eigen plek, in uw eigen tempo, op de momenten dat het u uitkomt. Dat is de kracht van de OU. Maar u studeert niet alleen. We bieden begeleide zelfstudie op afstand. Daarbij zijn de ingrediënten:

Studeren in modulen

De bouwstenen voor onze opleidingen en cursussen bestaan uit modulen. Één module komt overeen met 120 uur studiebelasting. De meeste studenten starten met ons Startpakket. Daarna doet u telkens de module die bij u past: uw interesse, uw persoonlijke situatie en uw studietempo zijn daarin bepalend. Met de aanbevolen volgorde kunt u optimaal gebruikmaken van de aangeboden begeleiding.

Studienet

Via onze elektronische leeromgeving Studienet hebt u contact met uw docent en medestudenten. Elke cursus heeft een docent die uw inhoudelijke vragen beantwoordt. Veel cursussen hebben bijeenkomsten waarin de docent dieper op de leerstof ingaat. Zowel de bijeenkomsten als de tentamens vinden plaats in onze studiecentra. U kunt daar ook lezingen bijwonen, samenkomen in studiegroepen en gebruikmaken van een internetwerkplek.

Begeleiding in de virtuele klas

Bij de meeste cursussen wordt gebruikgemaakt van 'virtuele begeleiding'. Af en toe worden begeleidingsbijeenkomsten georganiseerd in de studiecentra van de Open Universiteit, maar veel studenten hebben een voorkeur voor online bijeenkomsten.

Bij virtuele begeleiding neemt u van huis uit via internet deel aan een bijeenkomst. U logt in met speciale software (Elluminate, gratis beschikbaar) en kunt vervolgens deelnemen aan de bijeenkomst, alsof u ter plekke aanwezig bent. Dat spaart veel reistijd; zeker voor studenten die verder weg wonen van een studiecentrum kan dat heel veel verschil maken. Op die manier is de OU altijd dichtbij, bent u thuis in de virtuele klas en krijgt u optimale ondersteuning bij het volgen van een cursus.

Hieronder ziet u een filmpje dat laat zien hoe het er in een virtuele klas aan toegaat.

Start direct

U kunt direct starten, er zijn geen toelatingseisen. Wel wordt ervan uitgegaan dat uw kennis op middelbareschoolniveau is, in het bijzonder wat betreft Wiskunde en Engels. Starten met een studie of opleiding kan op elk gewenst moment. Houd bij het bestellen van een cursus rekening met het plannen van tentamens en bijeenkomsten.

Kwartielen

De cursussen worden begeleid in kwartielen van 11 weken. Hier vindt u de indeling van het academisch jaar 2015-2016.