Blog

« Terug

Leer je even goed als je obesitas hebt?

 

Wat is obesitas ook alweer? Obesitas betekent dat je ernstig overgewicht hebt. Meestal wordt dit gemeten met de body mass index (BMI). Dit is een maat voor de verhouding tussen gewicht en lengte. Je BMI kun je berekenen door je gewicht te delen door je lengte in het kwadraat (kg/m2­­). Op internet heeft de hartstichting hier een informatieve pagina over met een BMI meter. Het is al langer bekend dat obesitas nogal wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Maar hoe zit het eigenlijk met leren? Of beter gezegd: is er een relatie tussen obesitas en cognitief functioneren?

Obesitas gaat gepaard met metabolische, cardiovasculaire en psychische problemen. Daarnaast ligt de focus binnen onderzoek de laatste jaren steeds meer op de neuropsychologische problemen. Hiermee worden neurologische problemen bedoeld die zich kenmerken via het gedrag. Het volgende zal dit verduidelijken. Het blijkt namelijk steeds meer dat obesitas samenhangt met cognitieve beperkingen binnen meerdere domeinen. Zelfs in personen die verder gezond zijn. Onderzoek laat zien dat mensen met obesitas slechter presteren op leer- en geheugentaken vergeleken met personen met een gezond gewicht. Een bevinding die in veel onderzoeken naar voren komt is de omgekeerde relatie tussen BMI en frontaal-subcorticale cognitieve functies. Dit houdt in dat uitvoerende functies, complexe aandachtsfuncties en verwerkingssnelheid slechter of langzamer zijn bij mensen met een hoger BMI. Al deze beperkingen die samenhangen met obesitas komen niet ten goede aan het leerproces. Sterker nog, het leerproces van mensen met obesitas verloopt slechter en moeizamer als gevolg van deze cognitieve beperkingen.

Dat brengt mij op een ander interessant punt en dat is obesitas en leeftijd. Cognitieve veroudering zorgt voor beperkingen binnen dezelfde domeinen als de zojuist genoemde beperkingen binnen obesitas. Dit zou kunnen betekenen dat obesitas de normale verouderingsprocessen versnelt. Onderzoek laat zien dat mensen met obesitas een verhoogd risico hebben op dementie. Maar meer onderzoek is nodig om de interacties tussen obesitas en cognitieve veroudering de verduidelijken.

Belangrijk is dus dat mensen met obesitas terug gaan naar een normaal gewicht. Maar, dit kan lastig zijn aangezien de cognitieve beperkingen kunnen zorgen voor verminderde vaardigheden in planning, probleem oplossend vermogen en zelf-monitorende capaciteiten. Dit kan ertoe leiden dat het voor mensen met obesitas moeilijk is een gezonde leefstijl aan te houden. Mijn advies luidt dan ook, zorg er vooral voor dat het niet zover komt. Blijf binnen de grenzen van een gezond gewicht, dat wil zeggen een BMI tussen de 18 en 25.

Een van de beste manieren om op gewicht te blijven zonder heel erg op je eten te moeten letten is beweging. Natuurlijk komt de een sneller aan in gewicht dan de ander, toch kun je met beweging meer bereiken dan alleen met een dieet. Beweging zorgt namelijk niet alleen voor calorieverbruik, het zorgt ook voor een betere mentale toestand en leidt volgens recent onderzoek ook tot minder snackgedrag.

 

De informatie en het onderzoek waarna in deze blog wordt verwezen komt uit het volgende review paper:

-         Sellbom, K. & Gunstad, J. (2012). Cognitive function and decline in obesity. Journal of Alzheimer’s Disease. doi: 10.3233/JAD-2011-111073

* Met dank aan Julien Tromeur voor de afbeelding

Reacties
Trackback URL: