Onderwijsinnovatie

Het kwartaalblad OnderwijsInnovatie richt zich op innovaties in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Gratis abonnement

Belangstellenden en geïnteresseerden in innovaties in het hoger onderwijs kunnen zich gratis abonneren op het kwartaalblad OnderwijsInnovatie.

December 2011

In dit nummer

  • Een interview met Hans Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland, en Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, over hoe de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt de gemoederen bezig houdt.
  • Volgens Rob Martens is ict een belangrijk middel om te komen tot goed onderwijs. De invloed van dat middel wordt alsmaar groter.
  • De kwaliteit van het onderwijs staat de laatste tijd flink ter discussie. Hoe komt slim toepassen van automatisering de kwaliteitszorg ten goede?
  • Natuurlijk hebben de column van Frans Nauta en de rubriek Onderzoeksnieuws van Nadira Saab een plek in deze OnderwijsInnovatie.

Online versie

U kunt deze editie van OnderwijsInnovatie als PDF-document downloaden. Via de titels op de voorpagina en in de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks naar het gewenste artikel gaan.
 

 

September 2011

In dit nummer

  • Een interview met Daan Crommelin, hoogleraar farmacie en wetenschappelijk directeur van TI Pharma en Hans Hutter, partner van het Nederlandsch Octrooibureau. Hoe kunnen de wetenschap en het bedrijfsleven beter samenwerken?
  • Met OpenU wil de Open Universiteit volwassenen faciliteren een leven lang te leren. Het concept richt zich met diverse diensten op verschillende behoeften.
  • Rob Martens en Maarten de Laat pleiten voor een nieuwe manier van professionalisering op de werkple: informeel-formeel leren.
  • Het praktisch artikel beschrijft Biebkracht, een e-kennisknooppunt van het Gelders Bibliotheeknetwerk. Met Biebkracht is een kiem gelegd voor een virtueel kennisnetwerk ter ondersteuning van de professionals in de openbare bibliotheekbranche. In dit artikel een schets van de achtergronden van Biebkracht en een analyse van de eerste ervaringen van gebruikers.
  • Natuurlijk hebben de column van Frans Nauta en de rubriek Onderzoeksnieuws van Nadira Saab een plek in deze OnderwijsInnovatie.

Online versie

Klik op de afbeelding van de omslag van OnderwijsInnovatie om de volledige pdf op te starten. Via de titels op de voorpagina en in de inhoudsopgave kunt u rechtstreeks naar het gewenste artikel gaan.