Hot topics

Momenteel is de management wereld aan het zoeken naar interessante toepassingen van sociale media. Hoe veel tijd mag personeel aan sociale media besteden op de werkvloer? Wat is het effect hiervan op het functioneren van dit personeel en, breder, de organisatie? Hoe kan sociale media worden gebruikt om communicatie met klanten te verbeteren? Wat zijn risico's verbonden aan het gebruik van sociale media? Dit zijn slechts enkele vragen die managers zich stellen.

 

Onder de noemer 'Best of both worlds' worden pogingen gedaan, onderzoek, onderwijs en werkpraktijk op het gebied van management beter op elkaar af te stemmen. 'Best of worlds' eigenlijk. Het doel is dat onderwijs, onderzoek en werkpraktijk een synergetisch geheel worden en dat de kwaliteit en relevantie op alle drie de elementen verbeterd wordt.

 

World Class Finance: dit is een verzamelterm die uitdrukt dat financiele bewustwording een steeds integraler deel wordt van organisaties en organiseren. Zo is bijvoorbeeld de rol van de Controller is aan het veranderen, er worden steeds meer eisen aan hem gesteld en hij krijgt een andere positie binnen de organisatie. Het financiele aspect krijgt een steeds prominentere plek in de manier waarop werkpraktijken gestructureerd worden, zoals bijvoorbeeld naar voren komt bij lean finance en lean accounting. Ook wordt kasstroombeheer steeds belangrijker om bijvoorbeeld externe belanghebbenden inzicht in de organisatie te geven.