Symposia

Jaarlijks organiseert de faculteit Managementwetenschappen een symposium voor studenten over ................ Daarnaast is de faculteit regelmatig betrokken bij de organisatie van andere symposia, congressen en wetenschappelijke conferenties.

Agenda symposia

(datum) (tijd van-tot) (naam symposium), (Land)
Benaming als link

Symposia die geweest zijn

  • (datum) Symposium (naam):
    Link