Blog

« Terug

Nintendo Wii stimuleert kinderen niet tot meer bewegen?

Het percentage kinderen met overgewicht  of obesitas stijgt steeds sneller, ook in Nederland. Uit cijfers van TNO uit 2010 blijkt dat 14% van de Nederlandse jeugd van 2 tot 21 jaar overgewicht heeft, waarvan 2% obesitas. Vooral het percentage kinderen met obesitas is verontrustend, aangezien dit in de toekomst kan leiden tot vele gezondheidsklachten.

Overgewicht wordt vaak geassocieerd met weinig lichamelijke activiteit en dus een laag energiegebruik. Voor kinderen met overgewicht is het dus belangrijk om meer te bewegen, zodat het energiegebruik toeneemt en overgewicht wordt teruggedrongen. Echter, kinderen met overgewicht zijn minder snel geneigd deel te nemen aan lichamelijke activiteiten of trainingsprogramma’s dan hun gezonde leeftijdsgenoten.

Een nieuwe generatie computerspellen waarbij interactieve lichamelijke activiteit wordt vereist, zoals de Nintendo Wii, kan uitkomst bieden. Deze zogenaamde actieve computerspellen kunnen mogelijkerwijs lichamelijke activiteit bij kinderen verhogen door spel en inspanning te combineren.

Onderzoek uit 2009 onder kinderen van 10 tot 13 jaar toonde aan dat het energiegebruik tijdens het spelen van actieve computerspellen gelijk is aan wandelen met 5.7km/h (Graf, Pratt, Hester, & Short, 2009) . Het regelmatig spelen van actieve computerspellen zou dus een veilige, leuke en waardevolle manier kunnen zijn om lichamelijke activiteit bij kinderen te verhogen.

Echter, onlangs verscheen op nu.nl het volgende bericht: Wii stimuleert kinderen niet om meer te bewegen. Dit bericht is gebaseerd op Amerikaans onderzoek onder 78 kinderen van 9 tot 12 jaar. In dit onderzoek werden de kinderen gedurende 12 weken ingedeeld in een groep die actieve computerspellen (Nintendo Wii) meekregen om thuis te spelen of een groep die gewone computerspellen meegekregen. Hierbij werd de lichamelijke activiteit van de kinderen gedurende deze periode objectief gemeten met een accelerometer. Er werd geen verschil gevonden in lichamelijke activiteit tussen de groepen, zowel vooraf, halverwege als aan het einde van het onderzoek. De onderzoekers concludeerden dus dat het eenvoudigweg verstrekken van actieve computerspellen aan kinderen in een natuurlijke setting geen gezondheidswinst oplevert.

Binnenkort verschijnt het officiële wetenschappelijke artikel van dit onderzoek en ik ben erg benieuwd naar de inhoud hiervan. Zo vraag ik mijzelf af op welke positie op het lichaam de accelerometer is geplaatst? Wellicht op een plaats waar die de lichamelijke activiteiten tijdens het spelen van actieve computerspellen niet registreert? Is er gecorrigeerd voor de reguliere hoeveelheid lichamelijke activiteit? En welke zogenaamde ‘niet actieve’ computerspellen werden er verstrekt en gespeeld? Want was het verschil in lichamelijke activiteit tussen de ‘actieve’ en ‘niet-actieve’ computerspellen wel groot genoeg? En hoe zit het met de medewerking van de deelnemers aan het onderzoek? Er wordt vermeld dat de kinderen aan het einde van het onderzoek de actieve computerspellen nog slechts 8 minuten per dag speelden, is deze periode wel lang genoeg om verschillen in lichamelijke activiteit te meten? En is er verschil gevonden tussen jongens en meisjes, zoals bij veel regulier sportonderzoek wel gevonden is?

Kortom, ik heb nog zo mijn twijfels over de resultaten van het onderzoek. Zodra het artikel uit is, kunt u een nieuwe blog van mij verwachten. En tot die tijd, blijft u voorlopig maar lekker door Nintendo Wii-en!

 

Referenties

Graf, D. L., Pratt, L. V., Hester, C. N., & Short, K. R. (2009). Playing active video games increases energy expenditure in children. Pediatrics, 124, 534-540. doi: 10.1542/peds.2008-2851

http://www.medpagetoday.com/Pediatrics/GeneralPediatrics/31374

http://www.nu.nl/games/2750587/wii-stimuleert-kinderen-niet-bewegen.html

 

Reacties
Trackback URL: