Cursuscode: T37121

Model-driven development+'

Meer informatie over Model-driven development, de cursus bestellen

Snapshot van Model-driven development

Alle cursussen van Informatica en Informatiekunde

Cursusinformatie

Het ontwikkelen van informatiesystemen is en blijft een lastig ambacht. De benodigde modelleervaardigheden kunnen alleen door ervaring worden geleerd. Deze cursus geeft dit ambacht weer de plek die het verdient. U werkt met prachtig, modern gereedschap: ontwikkelsoftware die de gemaakte modellen direct omzet in werkende applicaties. Zodoende wordt een iteratief en in wezen experimenteel proces van systeemontwikkeling ondersteund. U voert dit proces uit aan de hand van veel voorbeelden, informatiepatronen en opdrachten.

Voor deze cursus geldt, net als voor de voorafgaande cursus Databases: de software doet het routinewerk, u doet het denkwerk.

Cursusmateriaal

Het volledige cursusmateriaal bestaat uit:

Werkboek van de Open Universiteit

Het werkboek bestaat uit twee delen. Het werkboek is aan de Open Universiteit ontwikkeld en heeft twee functies:

  • Het biedt theorie aan die bestudeerd moet worden.
  • Het biedt opdrachten en uitwerkingen aan ter ondersteuning van het leerproces.

Elektronische leeromgeving

Studenten kunnen gebruikmaken van een elektronische leeromgeving (ELO) met software, digitaal materiaal, sjablonen voor het uitwerken van opdrachten, discussieruimte en informatie over begeleiding.

Overig cursusmateriaal

  • MDD-tool Cathedron
  • Projectbestanden

Studiepunten

Het aantal studiepunten van deze cursus is 4,3 EC.

Inschrijving

Voor deze cursus gelden geen ingangseisen. U kunt zich voor de cursus dus direct inschrijven.

Opleidingen

Deze cursus maakt deel uit van de volgende opleidingen van de faculteit Management, Science & Technology:

Vakgebied

Deze cursus behoort tot het informatica-vakgebied Informatiesystemen en bedrijfsprocessen.

Verantwoordelijk docent

Verantwoordelijk docent voor deze cursus is dr. Lloyd Rutledge.