Cursuscode: T37121

Model-driven development+'

Meer informatie over Model-driven development, de cursus bestellen

Alle cursussen van Informatica en Informatiekunde

Snapshot

Geknipt voor u...

Voor u geselecteerd uit het cursusmateriaal van de Open Universiteit:

 

Colofon en inhoudsopgave

In dit document vindt u onder meer het cursusteam (auteurs, redacteur enzovoort) en de inhoudsopgave van de hele cursus.

Introductie

In deze introductie krijgt u een overzicht van de functie en de inhoud van de cursus. Daarna volgen aanwijzingen voor het bestuderen van de cursus en informatie over studiebegeleiding en tentaminering.

Van informatiemodel naar informatiesysteem

Deze cursus richt zich op MDD voor gegevensintensieve toepassingen (informatiesystemen). Het voorbeeld in dit snapshot is gebaseerd op een model voor het informatiesysteem van een cd-verzamelaar. In de bijlagen wordt dit model tot leven gewekt met behulp van de MDD-tool Cathedron in de vorm van een werkende toepassing. Hierbij wordt uit hetzelfde model naar keuze een grafische Windows-interface of een webinterface gegenereerd.