Introductie

Het doel van de cursus Capita selecta - Online Masterclasses (O45411) is om studenten de mogelijkheid te bieden voor verdieping en verbreding rondom een bepaald thema. Daarnaast leert u om uw opvattingen, ervaringen en opgedane kennis schriftelijk te formuleren en te delen met anderen, hetgeen onderdeel is van het kennisverwervingsproces op academisch niveau.

In deze cursus kiest en volgt u zelf 6 Online Masterclasses die u vervolgens in kunt brengen in deze cursus. Een Online Masterclass bestaat uit een aantal leeractiviteiten rondom een bepaalde thematiek, waarbij de activiteiten zijn georganiseerd rondom twee online sessies.

In de eerste sessie geeft een expert een presentatie over het thema, wordt geïnterviewd en deelnemers krijgen de mogelijkheid  via chat vragen te stellen aan de expert. In de tweede sessie worden twee papers gepresenteerd. Na elke presentatie van 15 minuten is er tijd om via de chat vragen te stellen aan de presentator. Daarna volgt volgens dezelfde systematiek de tweede presentatie. De opzet van deze sessie komt overeen met de wijze waarop paperpresentaties op een conferentie worden gehouden. Deze sessies worden opgenomen en zijn achteraf terug te zien. De opdrachten en bronnen worden bij de start van de masterclass beschikbaar gesteld. 

Als u 6 masterclasses en bijbehorende verdiepingsactiviteiten inbrengt, heeft u in totaal 120 studie-uren. Dit staat gelijk aan 4,3 EC, wat de omvang is van deze cursus.

Er is één restrictie: u wordt geacht minimaal 4 masterclasses live te volgen. Dat betekent dat u er daarnaast dus 2 mag uitwerken gebruikmakend van de video's in het archief.

Meer informatie, de data van de komende masterclasses en de opdrachten kunt u vinden op de site van de Online Masterclasses.  

 

 

 

0 Bijlagen
2273 Weergaven
Reacties