Ontwerp klassendiagram

De diagrammen die horen bij alle systeemaanroepen van een SSD en het domeinmodel geven verdere richting aan het ontwerp, uitmondend in een het ontwerp-klassendiagram. Dit is een volledig klassendiagram van UML. Uit het berichtenverkeer kunnen we de associaties tussen de diverse klassen afleiden alsook de afhankelijkheid van klassen van elkaar. De attributen van de klassen ontlenen we voor een deel aan het domeinmodel.

 

 

Merk op dat we ons voorlopig niet bezighouden met de user interface.