Tags


Blog overzicht

Items met tag instructional design.

Er zijn geen resultaten.

Blog

Invoer met tag instructional design.

Cognitieve Belasting Theorie: Leuker kunnen we het maken, en ook makkelijker

Ik lees op blogs en Twitter de laatste tijd van alles en nog wat over cognitieve belasting en de overgrote meerderheid daarvan valt in de categorie ‘De klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt’. Trouwens, dit heb ik ook vaak meegemaakt bij het lezen van ‘wetenschappelijke’ artikelen daarover alsmede van presentatoren op wetenschappelijke conferenties. Deze blog is niet bedoeld om deze theorie te propageren maar is alleen een poging om uit te leggen waar de klepel hangt.

Ten eerste, Cognitieve Load Theory (CLT[1]) is een theorie – een geheel van hypothesen en verklaringen die onderling samenhangen over een verschijnsel - en niet een didactiek. CLT gaat over hoe onze geheugenfuncties worden belast tijdens het leren of tijdens het uitvoeren van (leer)activiteiten. CLT is gestoeld op hoe onze cognitieve architectuur werkt, namelijk dat informatie in de vorm van prikkels ons bereikt via een sensorisch apparaat (ook een geheugen) dat een deel van de informatie doorstuurt naar een korte termijn-/werkgeheugen dat heel klein is (en waar de prikkel ook snel van verdwijnt als je niets mee doet) en als alles goed gaat in schema’s opgeslagen wordt in een (bijna) ongelimiteerde langetermijngeheugen. CLT gaat vooral over het goed reguleren van wat er gebeurt in het werkgeheugen, namelijk dat de gelimiteerde ruimte in het werkgeheugen optimaal benut word voor het leren.

Geheugen

Ten tweede, er zijn drie soorten cognitieve belastingen namelijk:

  • Intrinsic (inherente) belasting: Belasting die inherent is aan de leertaak of het leermateriaal. Deze belasting wordt vooral bepaald door de complexiteit van wat er geleerd moet worden[let wel, het gaat NIET over de moeilijkheid daarvan al kunnen de twee samenhangen]. De complexiteit wordt bepaald door het aantal elementen die geleerd moeten worden en de interacties tussen de elementen. Leren van 20 afzonderlijke woorden in een vreemde taal, bijvoorbeeld, is minder complex dan het leren gebruiken van die 20 woorden in zinnen omdat in het eerste geval er weinig/geen interactie is tussen de elementen (de woorden) in het tweede veel (denk aan grammatica, syntaxis, enzovoorts). Natuurlijk wat complex is voor een noviet is minder of zelfs niet complex voor een expert.
  • Germane (nuttige) belasting: Belasting die het leren bevorderd en dus helpt bij het construeren van schemata en die schemata daarna te automatiseren. Het construeren van schemata gebeurt via inductie en elaboratie, het automatiseren via compilatie en versterken.
  • Extraneous (irrelevante) belasting: Cognitieve belasting die geen bijdrage levert aan het leren of die zelfs het leren belemmert. Dus onnodige belasting die schemavorming en ‑automatisatie in de weg staat. Extraneous cognitive load hangt niet met de leertaak samen en staat het leren in de weg.

Omdat intrinsieke belasting niet te beïnvloeden is behalve door minder complexe leertaken te geven, instructie die op CLT gebaseerd is (denk aan de Ten Steps to Complex Learning) maakt gebruik van een opvolging van taken die niet te veel intrinsieke belasting hebben, vermijdt vormen van instructie die irrelevante belasting toevoegen en maakt gebruik van vormen van instructie die het leren bevorderen.

CLT

Ten derde. het is een misverstand dat het hoogste doel van instructie o.b.v. CLT is het minimaliseren van alle belasting; dus het leren moeiteloos te maken. Het doel van het toepassen van CLT is het zorgen dat leren optimaal verloopt. Met andere woorden instructie gebaseerd op CLT zorgt  dat schema’s effectief en efficiënt gebouwd en geautomatiseerd worden. Vaak levert dit de nodige belasting op (denk aan het verwerven van hogere orde vaardigheden en het diep verwerken en –leren à la Craik, Lockhart, Tulving enzovoorts) maar belasting die de grenzen van ons werkgeheugen niet overschrijdt.

Met andere woorden, goed gebruik van cognitieve belasting theorie in instructie kan ons leren leuker en ook makkelijker maken.

Volg mij op Twitter @P_A_Kirschner

en voel je vrij deze blog te herbloggen

 

[1] Ik kies voor de Engelse term en afkorting om verwarring met de afkorting van computergebaseerde toeting (CBT) te vermijden

Desiderius Erasmus - On a liberal education for children

Sometimes, the Butterfly Defect (Gavriel Solomon) leads to something relevant and interesting. Here an excerpt from De pueris instituendis [On a liberal education for children], written by Desiderius Erasmus in Italy and published in 1529 which I accidentally came across. It is a clear statement of Erasmus’ enormous faith in the power of education, and in my opinion, and is both surprisingly current with respect to experience (learning by doing / inquiry learning) and instruction and still true.

First a piece of background information. Desiderius Erasmus Roterodamus (Erasmus of Rotterdam, 1466-1536) was – among other things - a Dutch Renaissance humanist, social critic, and teacher. Amongst humanists, he enjoyed the nickname "Prince of the Humanists". and is surprisingly current with respect to experience (learning by doing / inquiry learning) and instruction.

 

§12 - The error of those who think that experience gives all the education that men need. 49 A-F

They err, therefore, who affirm that wisdom is won by handling affairs and by contact with life, without aid from the teaching of philosophy. Tell me, can a man run his best in the dark? Or, can a gladiator conquer if he be blindfold? The precepts of philosophy — which is knowledge applied to life — are, as it were, the eyes of the mind, and lighten us to the consciousness of what we may do and may not do. A long and manifold experience is, beyond doubt, of great profit, but only to such as by the wisdom of learning have acquired an intelligent and informed judgment. Besides, philosophy teaches us more in one year than our own individual experience can teach us in thirty, and its teaching carries none of the risks which the method of learning by experience of necessity brings with it. For example, you educate your son to the mystery of medicine. Do you allow him to rely on the method of "experience" in order that he may learn to distinguish between poisons and healing drugs? Or, do you send him to the treatises ? It is an unhappy education which teaches the master mariner the rudiments of navigation by shipwrecks: or the Prince the true way of kingship by revolutions, invasions or slaughter. Is it not the wise part to learn beforehand how to avoid mischiefs rather than with the pains of experience to remedy them? Thus Philip of Macedon put his son Alexander to school with Aristotle that he might learn philosophy of him, to the end that when a king he should be saved from doing things which must be repented of. Thus education shews us in brief what we should follow, what avoid ; she does not wait till we have suffered the evil results of our mistakes, but warns us in advance against courses which will lead to failure and misery. Let us, therefore, firmly knit up this threefold cord : let Nature be by Training guided to wise ends, let Nature and Training, thus united, be made perfect by right Practice.

 

Concerning the Aim and Method of Education - Desiderius Gerhard ErasmusWoodward, W. H. (Ed.) (1904). Desiderius Erasmus, Concerning the aim and method of education (pp. 191-192). Cambridge, UK: Cambridge University Press. https://archive.org/details/desideriuserasmu00woodiala

Tien Instructieprincipes - Barak Rosenshine

In een recent nummer van American Educator (http://www.aft.org/pdfs/americaneducator/spring2012/ae_spring2012.pdf) schreef Barak Rosenshine een geweldig artikel (http://www.aft.org/pdfs/americaneducator/spring2012/Rosenshine.pdf) over 10 Principes voor Instructie gebaseerd op goed empirisch onderzoek. Hieronder vindt de lezer een samenvatting daarvan maar beter is naar het artikel zelf te gaan. Hoeveel gebruik jij?

 

1. Herhaal een deel van wat eerder geleerd is iedere dag: Dit versterkt wat reeds geleerd is en kan leiden tot meet vloeiende herinnering (recall)

2. Presenteer nieuw leermateriaal in kleine stappen, en dat help de lerenden hiermee te oefenen

3. Stel vragen (liefst epistemische vragen): Deze helpen de lerenden oefenen wat net gepresenteerd is en verbindingen te leggen met reeds geleerd is

4. Geef modellen en/of uitgewerkte voorbeelden (worked-out examples) om lerenden te leren hoe een probleem opgelost kan/moet worden

5. (Bege)leid studenten in het oefenen met nieuw leermateriaal

6. Nagaan of het begrepen is om misvattingen/fouten te vermijden

7. Zorg dat lerenden succes hebben door bijvoorbeeld punten 2 (stappen), 4 (WOE), 5 (oefenen) en 6 (checken voor begrip)

8. Zorg voor scaffolds voor moeilijke taken

9. Eis en monitor zelfstandig oefening om kennis- en vaardigheidsschema’s te automatiseren

10. Laat lerenden wekelijks en maandelijks terughalen wat ze geleerd hebben om schema’s opnieuw te activeren 

3 resultaten getoond.